ภาพปริศนาประจำเดือนเมษายน 2560

1

“คุณคิดว่าสถานที่อยู่ในภาพคือสถานที่ใด ตั้งอยู่ที่ไหน เพราะเหตุผลใด พร้อมบอกค่าพิกัดกลางภาพปริศนา”