จิสด้านำข้อมูลจากดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ประเมินพื้นที่น้ำท่วม อำเภอเมืองจันทบุรี

20130724-chanthaburi-zoom-sจิสด้านำข้อมูลจากดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ประเมินพื้นที่น้ำท่วม อำเภอเมืองจันทบุรี จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2556 ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้นำข้อมูลจากดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ร่วมกับข้อมูลความสูงภูมิประเทศ (DEM) ประเมินพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอเมืองจันทบุรี ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ตำบลวัดใหม่, จันทนิมิต, แสลง และพลับพลา จากการประเมินข้อมูลพบว่า พื้นที่ที่แรเงาด้วยสีฟ้า คือ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์จากข้อมูลความสูง ภูมิประเทศ(DEM) และข้อมูลปริมาณน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังเท่านั้น ประกอบกับจังหวัดจันทบุรีมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกะทะ มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 2-3 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่สำคัญหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองจันทบุรี อีกทั้งมีน้ำทะเลหนุนในช่วงเช้าและช่วงเย็น จึงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเป็นไปได้ช้า สำหรับในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝน ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด จิสด้า จึงได้ดำเนินการสั่งถ่ายภาพจากดาวเทียม ทั้งระบบเรดาร์ และระบบออฟติคอล เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ(ดูภาพขยาย)

ดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติมได้ที่ Thailand Monitoring System (TMS) –  สถานการณ์น้ำท่วม