สถานการณ์ของคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล จังหวัดระยอง เมื่อเวลา 06.15 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2556 จากภาพถ่ายดาวเทียมและเครือข่ายสถานีเรดาร์เพื่อการติดตามสิ่งแวดล้อมทางทะเล

oilspill-csk2-201308040545-re700

 (ดูภาพขนาดใหญ่)

oilspill-csk4-201308040609-re700

 (ดูภาพขนาดใหญ่)

ภาพจากดาวเทียมระบบเรดาร์ COSMO-SkyMed-2 เมื่อเวลา 05.45 น. และ COSMO-SkyMed-4 เมื่อเวลา 06.09 น. ของวันที่4 สิงหาคม2556 แสดงให้ฟิล์มน้ำมัน1 ในปริมาณเล็กน้อยใกล้แนวชายฝั่งบริเวณด้านเหนือของเกาะเสม็ด แต่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับมวลน้ำมันดิบ2 ที่รั่วลงสู่ทะเลเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่น่าจะเกิดจากกิจกรรมตามปกติของชายฝั่งแห่งนี้ เช่นจากสะพานเทียบเรือ เรือที่จอดอยู่ในอ่าว รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของชุมชนชายฝั่งทะเล ซึ่งมีอาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่ค่อนข้างหนาแน่น เป็นต้น

คำจำกัดความ

1. คราบน้ำมัน/ฟิล์มน้ำมัน (oil film) : อาจจะมองเห็นเป็นฟิล์มบางๆหรืออาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสามารถดูการสาธิตเพื่อแสดงคราบน้ำมันหรือฟิล์มน้ำมันที่กระจายตัวมาจากแหล่งกำเนิด ได้ทางหน้าเว็บไซต์ : www.gistda.or.th

2. มวลน้ำมัน (oil slick) : สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า