แผนที่สถานะการณ์ภัยแล้ง 2556

ที่มา http://www.naewna.com

สทอภ. ได้จัดทำแผนที่ติดตามสถานะการณ์ภัยแล้ง 2556 เพื่อการติดตามสถานะการณ์อย่างใกล้ชิดและเป็นข้อมูลเพื่อการเตรียมการต่างๆ เนื่องจากสถานะการณ์ภัยแล้งยังคงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง โดยคลิกดูแผนที่ได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

ที่มา www.mcot.net