ภาพแรกจากดาวเทียม ALOS-2

ALOS-2-image

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency – JAXA) ได้เผยแพร่ภาพแรกที่บันทึกด้วยระบบบันทึกภาพ PALSAR-2*  ดาวเทียม DAICHI-2 หรือ ALOS-2 หลังจากถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการทำงานในเบื้องต้น สำหรับภาพที่ได้มานั้นได้มาในระหว่างขั้นตอนการทดสอบการทำงาน

ข้อมูลจากดาวเทียม ALOS-2 คาดว่าจะนำไปใช้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ รวมถึงนำมาใช้ตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่า และสังเกตการเปลี่ยนเปลงของก้อนน้ำแข็งในแถบทะเล โอค็อตสค์และทะเลอาร์ติค

JAXA ยังคงตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันว่า ALOS-2 มีการทำงานจนที่เป็นที่น่าพอใจ หลังจากนั้นจะเริ่มทำงานผลิตข้อมูลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเพื่อจะเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้งานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

* หมายเหตุ

ระบบบันทึกภาพ PALSAR-2 เป็นระบบที่ทำการบันทึกภาพโดยใช้คลื่นเรดาร์ (synthetic aperture radar) ความถี่ในช่วงคลื่น L-band ซึ่งเหมาะสำหรับการสังเกตกระบวนการแตก หัก โก่ง งอ บิด ของเปลือกโลก เกิดขึ้นอย่างช้าๆและสภาพแวดล้อมของโลก อีกทั้งสามารถสำรวจพื้นผิวโลกได้ในเวลากลางคืนหรือในพื้นที่ที่มีเมฆปกคลุม

ต่อไปนี้เป็นภาพที่บันทึกโดย ระบบบันทึกภาพ PALSAR-2 ดาวเทียม ALOS-2 ในช่วงทดสอบระบบระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)

ALOS2001
ภาพที่ 1: ภาพการสังเกตของเขต Kanto โดยเซนเซอร์ PALSAR-2 Image Credit : JAXA
ALOS2002
ภาพที่ 2:การเปรียบเทียบภาพที่ถ่ายโดยเซนเซอร์ PALSAR-2 และเซนเซอร์ในดาวเทียมก่อนหน้านี้ (เมือง Urayasu บริเวณโตเกียวดิสนีย์แลนด์) Image Credit : JAXA
ALOS2003
ภาพที่ 3: ภาพบริเวณเกาะ Izuoshima โดยเซนเซอร์ PALSAR-2 Image Credit : JAXA

ภาพที่ 1 ข้อมูลภาพบันทึกโดยเซนเซอร์ PALSAR-2 (ความละเอียดประมาณ 3 เมตร) เวลาประมาณ 11:43 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น) และแผนที่ที่แนบมาแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่ทำการบันทึกภาพ ด้วยความละเอียด3 เมตรจากพื้นผิวโลกเป็นระยะที่ดีที่สุดสำหรับ L-Band ด้วยความละเอียดที่สูงนี้ ทำให้ ALOS-2 คาดว่าจะถูกนำไปใช้กับสถานการณ์ประเมินพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ภาพที่ 2 เป็นภาพขยายบริเวณรอบ ๆ เมือง Urayasu ในภาพที่ 1 (ขวา)  แสดงการเปรียบเทียบกับภาพจากดาวเทียมดวงอื่นๆ ภาพกลางถ่ายโดยดาวเทียม ALOS ซึ่งที่ส่งขึ้นสู่วงโคจรในปี 2006 และได้ถ่ายภาพในปีเดียวกัน ส่วนภาพซ้ายสุด เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลกของญี่ปุ่น JERS-1 (Fuyo-1) ซึ่งส่งขึ้นสู่วงโคจรในปี 1992  พบว่าดาวเทียม ALOS-2 มีความละเอียดสูงกว่าเมื่อเทียบกับดาวเทียมดวงอื่นๆ

ภาพที่อยู่ทางซ้ายของภาพที่ 3 เป็นภาพขยายของบริเวณพื้นที่เมือง Izuoshima ในภาพที่ 1 ในมุมสูงที่รวบรวมโดยใช้ข้อมูลระดับความสูง (DEM) ที่ได้มาโดยระบบ PRISM จากดาวเทียม ALOS ทำให้เราเห็นร่องรอยของเหตุการณ์ดินถล่มขนาดใหญ่ที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 แม้เวลาจะผ่านมาเกือบแปดเดือนแล้วก็ตาม  (พื้นที่ในวงกลมสีแดง) พืชพรรณที่กำลังฟื้นตัวใน ภาพที่ 3 ปรากฏเป็นสีเด่นชัด เนื่องจากใช้ข้อมูลที่ได้จากการโพลาไรซ์ นำมาจำแนกสิ่งปกคลุมดินให้เกิดความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ALOS2004
ภาพที่ 4 เกาะ Nishinoshima บันทึกโดยเซนเซอร์ PALSAR-2 (ขวา) และ SAR จากเครื่องบิน (ซ้าย) Image Credit : JAXA

ภาพที่ 4 แสดงภาพ 2 ภาพ บริเวณเกาะ Nishinoshima ภาพขวาบันทึกจาก PALSAR-2 ด้วย strip map mode(รายละเอียดภาพ 3 เมตร) เวลา 22:53 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ส่วนทางภาพทางซ้าย ได้จาก L-band synthetic aperture radar (Pi-SAR-L2) บนเครื่องบิน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองภาพ ทำให้ทราบว่าเกาะมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟที่รวมระยะเวลาประมาณสี่เดือน (จากภาพที่ 2 พื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.67 ตารางกิโลเมตร) จากภาพพิสูจน์ได้ว่าSAR สามารถถ่ายภาพทะลุกลุ่มควันจากการระเบิดของภูเขาไฟได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเซนเซอร์ PALSAR-2 จะสามารถติดตามการระเบิดของภูเขาไฟที่มีการปะทุได้อย่างต่อเนื่อง

ALOS2005
ภาพที่ 5 ข้อมูลจากดาวเทียม ALOS-2 บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ระบบบันทึกภาพ PALSAR-2 Image Credit : JAXA

ภาพที่ 5 (A) ข้อมูลจากดาวเทียม ALOS-2 บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ระบบบันทึกภาพ PALSAR-2 (รายละเอียดภาพ 3 เมตร) เวลา 22:55 น.เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  ภาพสีใช้ข้อมูลที่ได้มาโพลาไรซ์เพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมดิน สีเขียวคือพืช, สีม่วงปนเขียวเหลืองเป็นพื้นที่เมืองและสีม่วงเข้มเป็นพื้นที่แห้งแล้ง (B) เป็นภาพขยายรอบปากปล่องภูเขาไฟ Fuji (C) คือข้อมูลจากดาวเทียม ALOS-1 จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงแนวถนนที่ในภาพ B หรือภาพจาก ระบบบันทึกภาพ PALSAR-2

 

ALOS2006
ภาพที่ 6: ข้อมูลจากดาวเทียม ALOS-2 ระบบบันทึกภาพ PALSAR-2 แสดงการตัดไม้ทำลายป่าแถบป่าอะเมซอน Image Credit : JAXA

ภาพที่ 6 แสดงให้เห็นถึงการตัดไม้ทำลายป่าในแถบภูมิภาคตะวันออกของเมือง Roraima ประเทศบราซิล เปรียบเทียบกับภาพที่บันทึกในปี 2009 สำหรับภาพ  A ถูกบันทึกโดยPALSAR-2 เมื่อที่ 21 มิถุนายน2557 และภาพ (C) ถ่ายโดย PALSAR ในปี 2009 และได้ผสมสี (สีฟ้าบ่งชี้ว่าไม่ใช่พื้นที่ป่า, สีเทาเป็นป่า,สีแดงเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายในห้าปีที่ผ่านมา) รวมพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย 25 ตารางกิโลเมตร โดยPALSAR-2 เหมาะสำหรับการตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานด้านการตรวจสอบป่าระดับโลก ดังนั้น ALOS-2 คาดว่าจะนำไปสู่การประเมินชีวมวลของป่าไม้ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา : http://global.jaxa.jp/
แปลโดย จักรพงษ์ ทะวะละ, กัญญาวี ภูงามและพิมพ์พิสุทธิ์  พงษ์พิพัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − one =