ดาวเทียมดวงที่ 2 ของประเทศสิงคโปร์

VELOX-PII

ดาวเทียม Velox-PII

VELOX-I

ดาวเทียม Velox-I

สิงคโปร์ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม Velox-PII ดาวเทียมดวงที่ 2 ของประเทศขึ้นสู่วงโคจรแล้ว โดยดาวเทียม Velox-PII ได้รับการออกแบบและสร้างโดยศูนย์วิจัยดาวเทียม (SARC) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ Low KS ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดาวเทียม (SARC) ดาวเทียม Velox-PII ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศที่ฐานปล่อยจรวดประเทศรัสเซีย (จรวดนำส่ง Dnepr) เมื่อพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2556 นอกจากนั้นทีมวิจัยดาวเทียมยังได้ทำการทดลองบนดาวเทียม อาทิเช่น navigation algorithm, attitude determination system using fine sun sensor designed in-house และ attitude control system ที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้ส่งดาวเทียม X-SAT ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกที่สร้างขึ้นในประเทศที่พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยดาวเทียม (SARC) และ Defence Science Organisation (DSO) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 นอกจากนั้นศูนย์วิจัยดาวเทียม (SARC) ได้สร้างดาวเทียม Velox-I เสร็จเมื่อปลายปี 2556 และกำลังรอส่งขึ้นสู่อวกาศในปี 2557 หากประสบความสำเร็จก็จะเป็นดาวเทียมดวงที่ 3 ของประเทศสิงคโปร์

ที่มา : http://www.sarc.eee.ntu.edu.sg
ผู้แปล : พิณัฐ คำภีระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *