พายุทรายพัดผ่านข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

 

World from space banner

ข้อมูลจากดาวเทียม Aqua (Modis) บันทึกภาพวันที่ 8 เมษายน 2556 

download large image (2 MB, JPEG, 3000×4000)
ข้อมูลจากดาวเทียม Aqua (Modis) บันทึกภาพวันที่ 7 เมษายน 2556 
download large image (2 MB, JPEG, 4000×3000)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ได้เกิดปรากฏการณพายุทรายพัดผ่านข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมื่อ พายุทรายลอยอย่างหนาแน่นออกไปตามแนวชายฝั่งของอียิปต์และลิเบียและทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าถึงทางตอนเหนือของตุรกีในวันรุ่งขึ้น ดาวเทียม Aqua ของ NASA สามารถบันทึกภาพปรากฏการณ์ดังกล่าวด้วยระบบบันทึกภาพ MODIS ดังภาพด้านบน ซึ่งบันทึกภาพเมื่อวันที่ 8 เมษายน (ภาพบน) และ 7 เมษายน (ภาพล่าง)

พื้นที่ตามแนวชายฝั่งอียิปต์และลิเบียล้วนแต่เป็นทะเลทราย ด้วยความแตกต่างกันของสภาพภูมิอากาศระหว่างบริเวณชายฝั่งของลิเบียและภายในพื้นแผ่นดินของประเทศลิเบีย และบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ และในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ประเทศอียิปต์เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกับสภาพพื้นที่ภายในประเทศที่ล้วนเป็นทะเลทรายครอบคลุมหลายร้อยตารางกิโลเมตร ด้วยความแตกต่างเช่นนี้นำไปสู่ความร้อนผิวดินในเวลากลางวันที่สามารถก่อให้เกิดพายุทรายสร้างความแปรปรวนในระดับต่ำสุดของชั้นบรรยากาศได้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวมักจะพบบ่อยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

จากลำดับเหตุการณ์ของภาพนี้แสดงให้เห็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากที่แห่งหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อที่อื่นๆ โดยพายุทะเลทรายเริ่มก่อตัวที่อียิปต์และพัดผ่านไปทางทิศเหนือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านบางส่วนของไซปรัสและตุรกี

แม้ว่าเมื่อวันก่อนพายุทรายที่พัดตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของแอฟริกาไม่หนาแน่น แต่ก็ยังคงเห็นได้ชัดเจนในข้อมูลจากดาวเทียม

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov