รวมเหตุการณ์การนับถอยหลังสู่ปี 2003 ทั่วโลก

ผ่านไปแล้วกับ การนับถอยหลังเข้าสู่ปี พ.ศ. 2556 มาแล้วประมาณสัปดาห์กว่า หลายที่ทั่วโลกต่างก็ได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างถ้วนหน้า ความสวยงามของดอกไม้ไฟของแต่ที่สถานที่นั้น นับว่าเป็นจุดเด่นของแต่ละพื้นที่และมีความแตกต่างกันไป แผนที่ด้านล่างได้รวบรวมความสวยงานของการแสดงพลุไว้เพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มรสบรรยากาศการนับถอยหลังในแต่ละพื้นที่ เพียงแต่ปลายนิ้วคลิก


View New Year 2013 Count down Map in a larger map