หิมะกลางทะเลทราย

World from space banner

โอกาศที่ทะเลทรายปกคลุมไปด้วยหิมะนั้น เป็นที่รู้กันว่ามักจะเกิดขึ้นได้น้อย แต่เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ข้อมูลจากดาวเทียม Aqua ด้วยระบบบันทึกภาพ MODIS ของ NASA ได้บันทึกภาพทะเลทรายตากะลิมากัน ในภาคตะวันตกของประเทศจีน (ซึ่งเป็นทะเลทรายที่มีพื้นที่กว้างอันดับหนึ่งของจีน) เกิดหิมะตกปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น หลังจากที่เกิดพายุพัดผ่านเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNTV) รายงานว่าเขตปกครองตนเองซินเจียงจะได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรง

ทะเลทรายตากะลิมากัน เป็นหนึ่งในทะเลทรายที่ใหญ่และร้อนที่สุดในโลก น้ำจะไหลลงสู่แอ่งทาริมแต่ไม่มีช่องทางระบายออก ดังนั้นในเวลาหลายปีที่ผ่านมาจึงเกิดการสะสมตะกอนอย่างต่อเนื่อง ทรายจากทะเลทรายก็จะสะสมจนมีความสูงถึง 300 เมตร หรือประมาณ 1000 ฟุต ภูเขาที่ล้อมรอบทะเลทรายทางตอนเหนือของเทียนชาน และทางตอนใต้ของคุนหลุนชาน จะถูกปกคลุมอย่างหนาแน่นจากหิมะที่ตกในเดือนมกราคม 2556

download large image (3 MB, JPEG, 5200×4000)
download GeoTIFF file (38 MB, TIFF)
download Google Earth file (KMZ)

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov