สี่ภูเขาไฟ ในรัฐอะแลสกา

World from space banner

ISS038-E-003612

ภาพจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ถ่ายเมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2556 บริเวณหมู่เกาะ Aleutian รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา

          แสงอาทิตย์ยามเช้าตกกระทบภูเขาไฟทั้งสี่ลูกจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาติดังภาพด้านบนที่ถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ภูเขาไฟทั้งสี่ มีชื่อว่า Carlisle, Cleveland, Herbert และ Tana ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ Aleutian ภูเขาไฟ Carlisle และ Herbert มีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยที่แตกต่างกัน และเป็นเกาะที่แยกออกจากกัน ส่วนภูเขาไฟ Cleveland และ Tana มีรูปทรงที่แตกต่างกัน และตั้งอยู่บนเกาะ Chuginadak เดียวกัน แต่เนื่องจากมีเมฆปกคลุมจึงไม่สามารถมองเห็นพื้นเกาะได้อย่างชัดเจน

ภูเขาไฟ Cleveland สูงจากระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร เป็นหนึ่งในภูเขาไฟ บนหมู่เกาะ Aleutian ที่ยังไม่ดับ ล่าสุดมีการระเบิดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งนักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติได้ถ่ายภาพการระเบิดของภูเขาไฟ Cleveland ก่อนหน้านี้ เมื่อ พ.ศ. 2549 ตามภาพด้านล่าง

ISS013-E-24184

ภาพจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ถ่ายเมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม 2549 บริเวณเกาะ Chuginadak รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทางเหนือสุดของหมู่เกาะ Aleutian เป็นที่ตั้งของเกาะภูเขาไฟ Carlisle สูงจากระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ได้ระเบิดครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2371 ภูเขาไฟ Herbert (ด้านล่างซ้ายของภาพ) สูงจากระดับน้ำทะเล 1,280 เมตร มีโครงสร้างแบบรูปทรงกรวยโดยปากปล่องภูเขาไฟกว้างประมาณ 2 กิโลเมตร แต่ไม่มีการบันทึกการระเบิดของภูเขาไฟ ภูเขาไฟ Tana (ด้านขวาของภาพ) ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,170 เมตร เป็นภูเขาไฟที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่นเดียวกับภูเขาไฟ Herbert และไม่มีการบันทึกการระเบิดของภูเขาไฟเช่นกัน

แม้ว่าในภาพนี้จะมีเมฆและหมอกปกคลุมด้านล่างของเกาะและพื้นทะเล แต่เมฆยังแสดงให้เห็นรูปแบบการไหลเวียนของอากาศทั่วไปรอบ ๆ เกาะ ซึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาไฟ Cleveland จะสามารถมองเห็นกระแสลมหมุนวน และเงาจากแสงแดดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือทำให้เราสามารถเปรียบเทียบความสูงของภูเขาไฟได้ ส่วนยอดของภูเขาปรากฏเป็นสีขาวสว่าง ซึ่งก็คือหิมะที่ปกคลุมยอดภูเขาไฟ

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov
ผู้แปล : พิณัฐ คำภีระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *