ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบเหตุน้ำท่วม

World from space banner

Mekong_21-10-2013
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ระบบ MODIS บันทึกภาพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
Mekong_25-10-2012
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ระบบ MODIS บันทึกภาพเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555

ทุกๆ ปี จะเกิดลมมรสุมฤดูร้อนทำให้เกิดฝนและเพิ่มปริมาณน้ำในแม่นํ้าโขง เมื่อปริมาณน้ำถึงจุดสูงสุดที่กักเก็บได้ น้ำจึงทะลักออกมาและไหลลงสู่ที่ราบน้ำท่วมถึง ชุมชนท้องถิ่นจะอาศัยน้ำท่วมที่พัดพาน้ำและตะกอนลงสู่นาข้าว เพื่อกรายความอุดมสมบูรณ์ในทั่วทั้งพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2556 เกิดน้ำท่วมพื้นที่อย่างกว้างขวาง ฝนที่ตกอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในเดือนกันยายนและตุลาคม บริเวณภาคกลางและภาคใต้ของประเทศกัมพูชา เหตุการณ์น้ำท่วมนี้สร้างความเสียหายให้แก่พืชผลทางการเกษตร ถนน สิ่งปลูกสร้าง และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 152 ราย

ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Terra ระบบบันทึกภาพ MODIS ของ NASA แสดงให้เห็นถึงน้ำท่วมบริเวณแม่น้ำโขงใน พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2553 ซึ่งภาพบน บันทึกภาพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556และภาพล่าง บันทึกภาพเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ภาพสีผสมเท็จ ใช้ช่วงคลื่นแสงอินฟราเรดและช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น น้ำจะปรากฏเป็นสีดำและสีน้ำเงิน เมฆปรากฏเป็นแสงสีฟ้าขาว และพืชปกคลุมดินจะปรากฏเป็นสีเขียว กรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาปรากฏเป็นสีแทน ข้อมูลจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอย่างกว้างขวางบริเวณริมแม่นํ้าโขงและโตนเลสาบได้อย่างชัดเจน

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov

ดาวน์โหลดภาพ :

ภาพวันที่ 21 ตุลาคม 2556

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/82000/82216/Mekong_tmo_2013294_lrg.jpg

ภาพวันที่ 25 ตุลาคม 2555 

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/82000/82216/Mekong_tmo_2012299_lrg.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =