หมอกควันจากจีนสู่..เอเชียตะวันออก

World from space banner

china_vir_2014051

ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP – VIIRS บันทึกภาพวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

china_vir_2014056

ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP – VIIRS บันทึกภาพวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ฤดูหนาวปีนี้นับว่าเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปี โดยเฉพาะประเทศจีนที่มวลอากาศเย็นได้ปกคลุมทางภาคเหนือของประเทศเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว ยิ่งส่งผลให้ปัญหามลพิษทางอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันทำให้มลพิษถูกกดต่ำและวนเวียนอยู่ไม่สูงจากพื้นผิวโลกมากนัก โดยเมื่อวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาทางอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีนได้ออกประกาศเตือนภัยอันตรายจากมลพิษทางอากาศ แนะนำให้ประชาชนทั่วทั้งเขตภาคเหนือรวมถึงที่อาศัยอยู่ในปักกิ่ง ให้อยู่แต่ในบ้านหรือสวมใส่หน้ากากเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน

หมอกควันที่กำลังเป็นปัญหาบนภาคพื้นดิน ยังส่งผลถึงทัศนะวิสัยจากอวกาศอีกด้วย แต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา โดยดาวเทียม Suomi NPP ของ NASA ได้ใช้กล้อง VIIRS หรือ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite บันทึกการเปลี่ยนแปลงกลุ่มหมอกควันที่สร้างปัญหาไว้ได้ ขณะกำลังเคลื่อนสู่เอเชียตะวันออก

ภาพบนบันทึกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ขณะที่กลุ่มหมอกควันถูกจำกัดอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศจีน ส่วนภาพล่างบันทึกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ขณะที่กลุ่มหมอกควันได้แพร่ขยายไปทั่วทั้งประเทศจีนและบางส่วนได้ถูกพัดทางตอนเหนือและตะวันออก เข้าปกคลุมประเทศเกาหลี ทะเลญี่ปุ่น และประเทศญี่ปุ่นตามลำดับ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 ค่ามาตราฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่วัดได้ ณ เมืองปักกิ่งมีค่าสูงถึง 444 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางภาครัฐก็ได้มีมาตราการสั่งห้ามอุตสาหกรรมหยุดทำงานชั่วคราว

ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนนับว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากสามารถหลุดลอดเข้าไปในปอดได้ ในระยะสั้นอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ทำให้เราหายใจถี่ขึ้นหรือเป็นโรคหืดหอบ และลดการทำงานของปอดลง ในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจ โรคปอดและมะเร็งปอดได้

ที่มา EarthObservation.nasa.gov
แปลโดย จักพงษ์ ทะวะละ

เครื่องมือบันทึกภาพ Suomi NPP – VIIRS 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =