ทะเลทราย Kavir ประเทศอิหร่าน

ISS038-E-47388
ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ บันทึกภาพวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ในขณะที่นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติโคจรผ่านทะเลทรายทางตอนกลางของประเทศอิหร่านเมื่อเร็วๆ นี้ และได้พบกับรูปแบบที่โดดเด่นของเส้นขนาน และเส้นโค้งของการแยกกันระหว่างดินกับพืชในทะเลทราย Kavir ช่วยให้เห็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินชัดเจนรูปแบบนี้เป็นผลมาจากการถูกกัดกร่อนโดยลมและน้ำ ทำให้มีสีเข้ม สีอ่อน และยังแสดงให้เห็นรูปรอยพับคลายๆ กับชั้นของหัวหอมที่หั่นบางๆ

ทะเลสาบสีเข้ม (ตรงกลางของภาพ) เกิดจากการกัดเซาะของพายุดีเปรสชั่นเป็นรูปแบบตัว Sและการปรับแก้แสงและโทนสีของภาพทำให้เห็นแนวหินชัดเจนขึ้น บริเวณด้านซ้ายของทะเลสาบ และในภูมิทัศน์ทะเลทรายแห่งนี้ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือถนนที่จะให้รู้สึกถึงขนาด แต่ความเป็นจริงภาพนี้มีความกว้างประมาณ 65 กิโลเมตร

ที่มา EarthObservation.nasa.gov
แปลโดย พิณัฐ คำภีระ

เครื่องมือบันทึกภาพ ISS – Digital Camera

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *