เกิดการปะทุของภูเขาไฟเคลูด ประเทศอินโดนีเซีย

World from space banner

kelud
ข้อมูลจากดาวเทียม Aqua ด้วยระบบบันทึกภาพ MODIS ของ NASA

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เกิดการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟเคลูด (Kelud) ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย การปะทุของภูเขาไฟเคลูดทำให้เกิดเถ้าถ่านขนาดใหญ่ล่องลอยไปทางทิศตะวันตกของเกาะชวา และเหนือมหาสมุทรอินเดีย โดยกรมอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลีย กล่าวว่าเกิดเถ้าถ่านครอบคลุมถึง 13 กิโลเมตร หรือ 45,000 ฟุต ซึ่งส่งผลให้สนามบินหลายแห่งถูกปิดทำการ จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียได้อพยพคนมาจากบ้านเรือนของพวกเขามากกว่า 75,000 คน

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov

รวมรวมข้อมูลโดย : นางสาวปณิชา นพจิระเดช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 5 =