ทะเลสาบแข็ง ในรัฐดาโคตา

World from space banner

ISS038-E-023651
ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศ บันทึกภาพเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 จากกล้องดิจิตอล Nikon D3X ใช้เลนส์ 1000 มิลลิลิตร

แม่น้ำมิสซูรี เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในอเมริกาเหนือ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในเทือกเขาร็อกกีทางด้านตะวันตกของรัฐมอนแทนา และไหลลงสู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความยาว 3,767 กิโลเมตร หรือ 2,341 ไมล์ แม่น้ำนี้ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมิสซิสซิปปีทางตอนเหนือของเซนต์ หลุยส์ แม่น้ำมิสซูรีทางตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง แต่มีความคดเคี้ยวอยู่เป็นจำนวนมาก ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ  โดยเฉพาะโค้งตวัดบริเวณทะเลสาบชาร์ป มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร หรือ 80 ไมล์  มีอ่างเก็บน้ำอยู่หลังเขื่อน Big Bend บนแม่น้ำมิสซูรีใกล้กับเมือง Brule ในรัฐเซาท์ดาโคตา พื้นผิวทะเลสาบที่แข็งตัวและถูกปกคลุมด้วยหิมะ ปรากฏในภาพเป็นสีขาว

แม่น้ำนี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโค้งรูปตัว U เมื่อเวลาผ่านไปช่องทางน้ำไหลจะตัดส่วนปลายของรูปตัว U ตัดข้ามช่องว่างจนถึงส่วนที่สั้นที่สุดของทางน้ำไหล และตัดส่วนที่เป็นส่วนคดเคี้ยวออกไป เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและทางน้ำโค้งตวัดสิ้นสุดลง แม่น้ำนี้ก็จะกลายมาเป็นทะเลสาบรูปแอก (oxbow lake) ระยะทางที่ข้ามช่องแคบที่สุดของพื้นดิน (ภาพขวาล่าง) อยู่ประมาณ 1 กิโลเมตร หรือ 0.62 ไมล์

หิมะปกคลุมพื้นที่การเกษตรแบบวงกลมภายในทางน้ำโค้งตวัด  การเกษตรประเภทนี้แสดงให้เห็นการให้น้ำระบบวงกลม ที่มีน้ำกระจายจากจุดศูนย์กลางโดยใช้หัวฉีดที่ครอบคลุมพื้นที่ พืชผลที่ปลูกพวกข้าวโพดและถั่งเหลือง ตามฐานข้อมูลพืชผลของ The U.S. Department of Agriculture’s

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov

รวมรวมข้อมูลโดย : นางสาวปณิชา นพจิระเดช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 19 =