หิมะรับปีใหม่

World from space banner

eastcoast_tmo_2014003

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra/MODIS บันทึกภาพวันที่ 3 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 1 – 3 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา พายุฤดูหนาวรอบแรกในปี 2557 ได้พัดเข้าปกคลุมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีหิมะปกคลุมสูงถึง 61 เซนติเมตร ศูนย์กลางของพายุได้อยู่บริเวณมหาสมุทรแอทแลนติคเหนือ โดยภาพถ่ายจากดาวเทียม Terra/MODIS บันทึกภาพเมื่อเวลา 10:55 น เมื่อวันที่ 3 มกราคม ปรากฏกลุ่มเมฆเป็นเส้นสายจำนวนมากบ่งบอกถึงลมแรงที่กำลังพัดจากทิศเหนือสู่ศูนย์กลางความกดอากาศต่ำ  และด้วยแรงลมที่พัดลุ่มเมฆออกสู่ทะเลทำให้เห็นสภาพพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะอย่างชัดเจน

ที่มา earthobservatory.nasa.gov
แปลโดย จักรพงษ์ ทะวะละ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =