ป่าชายเลน จ.สตูลเข้าขั้นวิกฤต ถูกบุกรุกทำนากุ้ง

World from space banner

SAT-MAP11

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพวันที่ 10 ก.พ. 2552
ภาพสีผสมเท็จ RGB : 4 3 2  สีแดง:พื้นที่ป่าชายเลน, สีน้ำเงิน:พื้นที่น้ำ, สีฟ้าขาว:พื้นที่ที่ถูกเปิดหน้าดินเพื่อเตรียมทำนากุ้ง
คลิกที่นี่ดูภาพใหญ่

ข่าวจากหลายๆแหล่งได้รายงานในช่วงต้นเดือนมีนาคม 56 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ว่าพื้นที่ป่าชายเลนถูกตัดขยายวงกว้างหลายจุด และไถพื้นที่เพื่อเตรียมทำบ่อนากุ้งเป็นจำนวนมาก และบางจุดเป็นบ่อร้างทิ้งไว้ ไม้จากป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกนั้นได้ถูกนำไปขายยังต่างประเทศ

จากการสำรวจด้วยข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพวันที่ 10 ก.พ. 2552 ปรากฏหลักฐานบนข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตว่ามีการบุกรุกป่าชายเลนบริเวณที่เป็นข่าวจริงและมีการบุกรุกมาเป็นเวลานานแล้ว จากภาพสีแดงที่ปรากฏอยู่บริเวณเรียบชายฝั่งคือพื้นที่ป่าชายเลน ลายเส้นที่อยู่ระหว่างพื้นที่สีแดงคือแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล สีฟ้าสว่างท่ามกลางสีแดงคือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเพื่อเตรียมพื้นที่ทำนากุ้งนั้นเอง

ป่าชายเลนแม้ว่าจะมีเนื้อที่เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับป่าบก แต่ทว่าป่าชายเลนนับวันจะมีความสำคัญขึ้นต่อชีวิตประชากรและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าป่าชายเลนเป็นที่รวมของสังคมพืช สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด ป่าชายเลนจึงนับว่าเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาล ฉะนั้นความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลนย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสุดท้ายก็จะส่งผลกลับมายังมนุษย์ในที่สุด

 

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพวันที่ 10 ก.พ. 2552 
ภาพสีผสมเท็จ RGB : 3 2 1  สีเขียว:พื้นที่ป่าชายเลน, สีน้ำเงิน:พื้นน้ำ, สีน้ำตาลอ่อน:พื้นที่ที่ถูกเปิดหน้าดินเพื่อเตรียมทำนากุ้ง

ข้อมูลจากดาวเทียม : ดาวเทียมไทยโชต