ฤดูกาลของสโมกกีเมาน์เทนส์

World from space banner

WalkerBranch_amo_seasons_2012-13
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ด้วยระบบบันทึกภาพ MODIS ของ NASA

เมื่อต้นไม้ผลัดใบ นั่นแสดงให้เห็นถึงฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง ฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มแตกยอด ผลิดอกออกใบ, ฤดูร้อนจะเห็นพืชสีเขียวอย่างหนาแน่น, ฤดูใบไม้ร่วง จะเห็นพืชพรรณสีแดงสด สีส้ม หรือสีเหลือง, และฤดูหนาวจะเห็นพืชพรรณโล่งเตียน ป่าไม้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงมีมาตราส่วนที่ใหญ่อยู่ ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ด้วยระบบบันทึกภาพ MODIS ของ NASA แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาของป่าไม้ ตามแนวสันเขาตอนใต้ของมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐเทนเนสซี รัฐจอร์เจีย และรัฐเซาท์แคโรไลนา

พื้นที่ที่ปรากฏบนภาพแสดงความแตกต่างของสิ่งที่ปกคลุมดิน เช่น ไม้เนื้อแข็ง ไม้สน ไม้โอ๊คในป่า และฟาร์มหรือทุ่งหญ้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนที่สุด คือ ไม้เนื้อแข็งที่ครอบคลุมบริเวณตามแนวสันเขา ป่าไม้ของภูมิภาคนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างกว้างขวาง และเป็นพื้นที่อนุรักษ์ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเกรทสโมกกีเมาน์เทนส์ เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงต้นเมเปิ้ลและต้นเบิร์ช จะเห็นป่าไม้เป็นสีส้มอย่างเด่นชัด ในช่วงฤดูหนาวจะเห็นแนวสันเขาหรือหุบเขาอย่างชัดเจน

ไม้สนและไม้โอ๊คจะเจริญเติบโตในพื้นที่แห้ง โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกของภูเขาจะเห็นเป็นสีเขียวตลอดทั้งปี การจำแนกไม้สนและไม้โอ๊คสามารถจำแนกได้ง่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่งจะปรากฏเป็นน้ำสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีส้ม

พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้จะอยู่ห่างไกลออกไปจากภูเขา ซึ่งจะมีความแตกต่างอย่างมากในเรื่องของสี พื้นที่สีขาวและสีเทาเป็นเมือง เช่น เมืองดาลตัน ในรัฐจอร์เจีย และคลีฟแลนด์ ในรัฐเทนเนสซี (ทางด้านซ้ายของภาพ) จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นสีเขียวอ่อน และจะเป็นสีเขียวเข้มในช่วงฤดูร้อน สีทองในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และช่วงฤดูหนาวจะกลายเป็นสีน้ำตาล

จากภาพทั้ง 4 ภาพแสดงให้เห็นว่าทำไมถึงให้ความสำคัญของวันที่และฤดูกาลจากภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อคุณพยายามที่จะแปลตีความภาพถ่ายของสิ่งที่คุณเห็น

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov

รวมรวมข้อมูลโดย : นางสาวปณิชา นพจิระเดช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *