พายุไต้ฝุ่นซูลิก

World from space banner

“ไต้ฝุ่นซูลิก” ข้อมูลจากดาวเทียม Terra(MODIS) บันทึกภาพวันที่ 9 กรกฏาคม 2556

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra (MODIS) แสดงให้เห็นถึงพายุไต้ฝุ่นซูลิก เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งไต้ฝุ่นซูลิก มีความรุนแรงระดับ 2 ด้วยความเร็วคงที่ประมาณ 176 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าพายุจะยังความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก่อนจะขึ้นฝั่งประเทศจีน

download large image (5 MB, JPEG, 6800×8600)
download GeoTIFF file (87 MB, TIFF)
download Google Earth file (KMZ)

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov