แพลงก์ตอนบลูมในอ่าว Tarut บันทึกได้ด้วยกล้องจากสถานีอวกาศนานาชาติ

 

World from space banner

ภาพจากสถานีอวกาศนานาชาติ บันทึกภาพวันที่ 18 พฤษภาคม 2556  (คลิกดูภาพใหญ๋)

อ่าว Tarut อยู่ระหว่างแนวชายฝั่งและอ่าวอาราเบียน (Arabian) หรืออ่าวเปอเซีย ประเทศซาอุดิอาราเบีย ภายในอ่าวมีเกาะขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Tarut ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร นักโบราณคดีได้เคยกล่าวว่าบนเกาะแห่งนี้ไม่มีผู้คนอาศัยมามากกว่า 5,000 ปี แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาความเป็นเมืองและอุตสาหกรรมการประมงให้เห็นโดยทั่วไป มีการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมต่อกับเมือง Qatif ทางทิศตะวันตกของเกาะ ณ จุดช่องแคบของอ่าว Tarut  (ทิศเหนือของภาพคือด้านซ้ายมือ)

คาบสมุทร Ras Tanura ซึ่งเป็นขอบเขตทางตอนเหนือของอ่าว Tarut ถูกครอบครองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโดยบริษัท Saudi Aramco หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกโดยประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพราะฉะนั้นตามแนวชายฝั่งและเกาะจึงมีโรงงานและแท่นขุดเจาะจำนวนมหาศาล หนึ่งในโรงงานที่สำคัญได้แก่ King Sbdulaziz Seapot complex ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ Tarut

สีเขียวขุ่นลักษณะเหมือนน้ำหมึกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำภายในอ่าว Tarut นั้นปรากฏการณ์แพลงตอนที่รวมตัวกันเป็นจำนวนมากสลับกับบางส่วนที่เป็นตะกอนมีการเคลื่อนไหวตลอดตามแนวชายฝั่ง ขณะเดียวกันพื้นที่สีเขียวบนฝั่งในเขตเมือง Qatif นั้นก็คือพื้นที่เกษตรกรรม ฟาร์ม และสวนผลไม้ต่างๆ ซึ่งช่วยทำให้ฟื้นสภาพพื้นแถบนี้กลายเป็นโอเอซีสอีกครั้ง

Instrument: ISS – Digital Camera

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov