วิธีการแปลง Topology Errors ไปเป็น Shapefile

วิธีการแปลง Topology Errors ไปเป็น Shapefile

1. สร้าง File Geodatabase ก่อน ในที่นี้กำหนดชื่อเป็น Landuse.gdb

151_1

2. สร้าง Feature Dataset ใน Landuse.gdb ในที่นี้กำหนดชื่อเป็น Chiangrai

151_2

3. นำเข้า Landuse.shp (ที่ต้องการตรวจสอบ Topology) ไปไว้ที่ Chiangrai

151_3

4. สร้างและกำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบ Topology 2 อย่าง คือ ไม่ให้มีช่องว่าง (Must Not Have Gaps) และ ไม่ให้มีพื้นที่ซ้อนทับกัน (Must Not Overlap)

151_4

151_5

5. Topology Errors ที่แสดงขึ้นมา (สีแดง)

151_6

6. ใช้คำสั่ง Export Topology Errors

151_7

7. จะได้ 3 Feature Class เพิ่มขึ้นมาใหม่

151_8

8. Export Feature Class ที่เป็น Topology Errors ไปเป็น Shapefile ได้ตามปกติ

 

ที่มา :  gi4u.wordpress.com

Posted in GIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =