การแสดงรูปภาพหรือการทำ Hyperlink บน QGIS

เมื่อเรานำเข้าจุดตำแหน่งจากรูปภาพ ด้วยวิธี Photo2Shape หากต้องการแสดงรูปภาพ โปรแกรมจะทำการแสดงภาพจากที่อยู่ (Path) ที่เก็บไฟล์ของรูปภาพไว้

ซึ่งขอดีของ plug-in Photo2Shape คือ จะมีการใส่ file path ของรูปไว้เรียบร้อยแล้ว ดังตาราง Attribute Table >> ที่ Field ชื่อ filepath

1

วิธีการแสดงรูปภาพ คือ

1. ไปที่ Tab Database >> eVis  >>  eVis Event Id Tool จากนั้นไปคลิกที่จุดที่เราต้องการให้แสดงรูปภาพ

2

2. ให้ทำการคลิกไปที่รูปที่เราต้องการให้แสดง โดยครั้งแรกจะไม่ปรากฏรูปภาพขึ้น จะต้องทำการตั้งค่าที่ tab Option ก่อน

3. ที่ File path

  • ตรง Attribute containing path to file >> ให้เลือก file path (ที่อยู่ของภาพ)
  • ทำการกากบาทที่ช่อง Path is relative
  • กด Remember this

4. ที่ Relative paths

  • ตรง Base Path >> ให้ Copy Folder ที่อยู่ของภาพมาวางไว้
  • ทำการกากบาทที่ช่อง Replace entire path ………….. และ Apply path……….
  • กด Remember this ทุกอัน
  • กด Save

3

5.จากนั้นทำการคลิกที่ตำแหน่งของจุดใหม่อีกครั้งจะปรากฏรูปภาพขึ้นมา

4

Posted in GIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + eight =