การใช้งาน Iterators บน ModelBuilder Software ArcGIS

การใช้งาน Iterators บน ModelBuilder Software ArcGIS

เนื่องจากการทำงานที่เกี่ยวกับ Shapefile จำนวนมากและต้องตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและ Attribute ของข้อมูล ซึ่งต้องนั่งเปิด shapefile ที่ละไฟล์ และข้อมูลที่มีใน attribute ก็ตั้งมาไม่เหมือนกันเนื่องจากมีหลายคนที่ช่วยกันทำงาน ก็เลยต้องใช้ ModelฺBuilder เข้ามาช่วยทำงาน

ขั้นตอนแรก เมื่อเปิด ArcGIS ขึ้นมา

จะเห็นหน้าตาว่างๆ แบบนี้ เลือกที่ไอคอน ModelBuilder ดังรูป

1

เมื่อคลิ๊กเลือกแล้ว จะขึ้นหน้าต่าง Model เปล่าๆ มาให้ ซึ่งก็คือ หน้าต่างที่ใช้สำหรับ เขียน Model ต่างๆ

1. ให้เราไปเลือกที่ Insert > Iterators > Feature Classes  จะได้ดังรูป

2

2. Double Click ที่ Iterate Feature Classes เพื่อเลือก workspace หรือ folder ที่เก็บ shapefile เลือก feature type เป็น Polygon (ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำมาใช้งาน ซึ่งของผมเป็น Polygon) เสร็จแล้วจะได้ดังรูป

3

3. มาถึงขั้นตอนสำคัญขั้นตอนนี้จะเป็นการบอกว่าเราต้องการทำงานอะไรซ้ำๆ กับ shapefile ใน folder ที่เราตั้งค่าไว้

สมมติ ผมต้องการ add field ชื่อ NAME_THAI  ซึ่งเป็น ข้อมูลแบบ text ขนาด 254 ตัวอักษร ก็ไปค้นหาคำสั่ง add filed ในเมนู search

4

4. พิมพ์คำสั่ง add filed ในช่องค้นหา เมื่อปรากฏผลลัพธ์ เลือก Add Filed (Data Management) คลิ๊กเม้าส์ค้างที่คำสั่งจับลากมาใน หน้าต่าง Model จะได้ดังรูป

6

5. ใช้ ไอคอน Connnect 7 เพื่อเชื่อมตัว Iterators กับ คำสั่งโดยลากจาก วงกลมสีเขียว มายัง คำสั่ง Add Field แล้วเลือกเป็น Input Table

8

 

6. Double-click ที่ Add Field เพื่อตั้งค่า Field ที่เราต้องการดังรูป

Filed Name > NAME_THAI

Field Type > TEXT

Field Length > 254

Click OK

9

10

7. จากนั้นสั่ง RUN ที่ไอคอน 11  RUN  แล้วนั่งรอผลลัพธ์

 

ปล. 1. Field ที่ตั้งชื่อต้องไม่ซ้ำกับชื่อเดิมที่มีอยู่

2. หากจะเพิ่ม Field อื่นอีก ก็ทำเหมือนขั้นตอนเดิม ตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 4 โดยเปลี่ยน Filed Name, Field Type, Field Length  ตามข้อมูลที่ต้องการ add

12

 

 

ที่มา : https://geo2ass.wordpress.com/

Posted in GIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 16 =