การแสดงป้ายกำกับมากกว่า 1 ป้ายกำกับ บน QGIS

กรณีที่ต้องการใส่ป้ายกำกับชื่อ (Label) มากกว่า 1 ป้ายกำกับ มีวิธีการดังนี้

1. คลิกขวา Properties ที่ชั้นข้อมูลที่ต้องการใส่ป้ายกำกับ

2. มาที่ Tab Label เครื่องมือที่ใช้ กากบาทที่ Label This Layer with และกดที่ ตัว E

1

3. ใส่รายละเอียด Field ที่ต้องการแสดงป้ายกำกับ ในช่อง Expression

                                   Field1 || ‘\n’ || Field2

  • หากต้องการ ขึ้นบรรทัดใหม่ ใส่ตัวคั่นด้วย                  ‘\n’
  • หากต้องการ เว้นวรรค ให้ทำการเคาะ Space bar        ‘    ’
  • หรือใส่เป็น Comma คั่นระหว่าง 2 Field                         ‘,’

เช่น ต้องการแสดงรหัสแปลงเพาะปลูก และขึ้นบรรทัดใหม่แสดงพื้นที่เพาะปลูก พร้อมใส่หน่วย ไร่ แสดงผลลัพธ์ดังรูป

                  “Area_id”  || ‘\n’ ||  “Areareport” +’  ‘+ ‘ไร่’

3

4

 

 

Posted in GIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =