การสร้าง Multiple Sync Data Frame

การสร้าง Multiple Sync Data Frame

ปกติเวลาทำ Layout แผนที่ใน ArcGIS เราจะนิยมสร้างเพียง 1 Data Frame เพื่อการนำเสนอแผนที่ 1 เรื่อง แต่ถ้าเราต้องการนำเสนอแผนที่ 2 เรื่องในแผ่นเดียวกัน และต้องการให้การเลื่อนหรือซูมแผนที่มีความสอดคล้องกัน ก็สามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น Data Frame ด้านบน เป็นข้อมูลภาพถ่ายฯ ปี 2550 และ Data Frame ด้านล่าง เป็นข้อมูลภาพถ่ายฯ ปี 2555 เป็นต้น วิธีการทำมีดังนี้

1. เปิด Layout ขึ้นมา จะมี 1 Data Frame มาให้ อัตโนมัติ

01

2. ก๊อปปี้ Data Frame และ วาง พร้อมเปลี่ยนชื่อ Data Frame ให้ชื่อมีความแตกต่างกัน

02

3. เลือกทั้ง 2 Data Frame และไปที่ View –> Data Frame Properties…

03

4. กำหนดค่า Extent ตามรูป

04

5. เสร็จแล้ว ลองเลื่อนหรือซูมข้อมูลภาพถ่ายฯ ที่ Data Frame ด้านบน จะทำให้ Data Frame ด้านล่าง เปลี่ยนแปลงตาม

05

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com

Posted in GIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =