การคำนวณพื้นที่เปลี่ยนแปลงจาก Symmetrical Difference

ช่วงที่กำลังเดินไปส่งงานเอกสารให้ฝ่ายธุรการ บังเอิญไปเห็นน้องคนหนึ่งกำลังนั่งแปลข้อมูลแหล่งน้ำอยู่ เลยแวะเดินเข้าไปคุยนิดหนึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็น ประมาณว่า งานโครงการไหน แปลจากข้อมูลอะไร ข้อมูลปีอะไร พื้นที่ที่ไหน ฯ จะได้รู้ไว้เผื่อมีคนมาถามต่อ ก็ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นว่าเป็นการแปลอัปเดตข้อมูลแหล่งน้ำ จากข้อมูลเดิม ปี 2555 ไปเป็นข้อมูลใหม่ ปี 2558 จากภาพถ่ายดาวเทียม

พอถามน้องต่อว่า “แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมั๊ย ระวางละกี่เปอร์เซ็นต์”

น้องก็ทำหน้างงๆ และตอบว่า “ก็เปลี่ยนแปลงบ้าง ไม่มาก แต่ไม่รู้เท่าไรครับ”

เลยตอบกลับไปว่า “อ๋อ ครับ”

หลังจากส่งเอกสารเสร็จ ด้วยความสงสัย ก็กลับมาหาคำตอบที่โต๊ะ พอได้คำตอบก็กลับไปหาน้องคนนั้นใหม่
และก็บอกว่า “ลองใช้คำสั่ง Symmetrical Difference ใน ArcMap ดู ช่วยทำให้รู้ว่าข้อมูลแหล่งน้ำที่อัปเดตเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละระวางได้ แต่ต้องประยุกต์เอา เพราะต้องใช้คำสั่งอื่นๆ มีหลายคำสั่ง” น้องก็พยักหน้า คิดเอาเองว่าน้องคงเข้าใจ และก็เดินกลับไปทำงานต่อ

ข้อมูลที่จะใช้คำนวณมี 3 อย่างคือ
1. ระวางแผนที่ –> มีชื่อระวาง
(ยกมาใช้เป็นตัวอย่าง 3 ระวาง)
2. ข้อมูลเดิม (ข้อมูลเก่า)
3. ข้อมูลที่อัปเดต (ข้อมูลใหม่)

*** ข้อมูลในข้อ 2 และ 3 อาจได้รับความเสียหาย เพราะฉะนั้นให้ Copy ข้อมูลต้นฉบับเก็บไว้ให้เรียบร้อย ป้องกันไว้ก่อน ***

Prepare

วิธีการ

1. นำ ระวางแผนที่ มา Intersect กับ ข้อมูลเดิม (ข้อมูลเก่า)

2. สร้าง Field ใหม่ และ คำนวณพื้นที่

3. Dissolve จาก ชื่อระวางแผนที่ และนำพื้นที่มารวมกัน

Old Dissolve

4. ทำตามข้อ 1 -3 อีกครั้ง แต่เปลี่ยนจาก ข้อมูลเดิม (ข้อมูลเก่า) เป็น ข้อมูลที่อัปเดต (ข้อมูลใหม่)

5. ผลลัพธ์ที่ได้

Table

6. นำ Old_Dissolve มา Symmetrical Difference กับ new_Dissolve (ตั้งชื่อว่า Different)

Symmetrical Difference

7. เปรียบเทียบข้อมูลนำเข้า (ข้อมูลเดิม และข้อมูลอัปเดต) และข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ หลังจากใช้คำสั่ง Symmetrical Difference ซึ่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงจะถูกแสดงออกมา (สีแดง) ในขณะที่ข้อมูลคงเดิมจะไม่แสดงออกมา

Compare

8. ถ้าเข้าไปดูในตาราง Attribute จะเห็นข้อมูล -1 ซึ่งสามารถนำไปกำหนดเป็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้น (สีเขียว) หรือข้อมูลที่ลดลง (สีแดง) ได้

Attribute

9. ในที่นี้เราไม่ได้สนใจข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่สนใจข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือทั้งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและลดลง โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม (ข้อมูลเก่า) ผลลัพธ์จากข้อที่ 6 ที่ชื่อ Different จะทำการใส่ชื่อระวางจากข้อมูลที่อัปเดต (ข้อมูลใหม่) ไปยัง ข้อมูลเดิม (ข้อมูลเก่า) และสร้าง Field ใหม่ พร้อม คำนวณพื้นที่ในที่นี้คือ Diff_M2

Add Name

10. นำ Different มา Dissolve ตามชื่อระวาง โดยเลือกค่าพื้นที่ของข้อมูลเดิม (ข้อมูลเก่า) และนำพื้นที่เปลี่ยนแปลงมารวมกัน

Dissolve

11. ผลลัพธ์ที่ได้จะนำมาคำนวณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล = (พื้นที่เปลี่ยนแปลง x 100) / พื้นที่ของข้อมูลเดิม (ข้อมูลเก่า)

Calculate Percent

12. นำ Attribute Different มา Join กับ ระวางแผนที่ โดยใช้ชื่อของระวาง ก็จะได้คำตอบที่ต้องการ

Result

 

ที่มา https://gi4u.wordpress.com/

Posted in GIS