ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ฟรี ผ่าน Google Earth

มีวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT หลายเว็บไซต์ที่http://landsat.usgs.gov/Landsat_Search_and_Download.php

แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ผมว่าง่ายและสะดวก โดยใช้งานผ่าน Google Earth

1. เข้าเว็บ http://landsat.usgs.gov/index.php ดาวน์โหลด Landsat 8 KML Download

129_1

2. เปิดไฟล์ KML (USGS_landsat.kml) ที่ได้บน Google Earth

129_2

3. เลือกดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายฯ ตามต้องการ ส่วนถ้าต้องการข้อมูลภาพถ่ายแบบไฟล์ต้นฉบับจะต้องเลือกที่ Download additional products (requires registration) แต่จะต้องมีการ Login หรือ Register ก่อน

129_3

129_4

129_5

ดูวิธีดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=w4ZzqX5_W0o

 

ที่มา :  gi4u.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =