หลักฐานความเสียหายจากน้ำท่วมบนภาพดาวเทียมบน Google Earth

World from space banner

Residents attempt to clear flood debris from under a bridge in the city of Rajin

ชาวบ้านที่กำลังพยายามช่วยกันกำจัดเศษซากที่ไหลมากับน้ำในเมือง Rajin ประเทศเกาหลีเหนือ ในเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2558 Source : REUTERS/STRINGER

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ได้เกิดน้ำท่วมหนักทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเกาหลีเหนือ ใกล้กับชายแดนติดกับประเทศจีนและรัสเซีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 40 คน และมากกว่า 11,000 คน ต้องอพยพหนีไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม

ภาพถ่ายจากดาวเทียมทำให้เราเข้าใจสถานะการณ์ได้เป็นอย่างดี โดย Google Earth ได้อัพเดทภาพดาวเทียมที่บันทึกภาพในช่วงที่เกิดน้ำท่วม ซึ่งเราสามารถใช้แถบเครื่องมือย้อนดูภาพในอดีตเพื่อดูภาพเปรียบเทียบได้จากจุดที่ได้ปักหมุดใน KML นี้ (Download KML)

พบว่าสะพานบางจุดถูกแม่น้ำซัดจนพัง และแม่น้ำหลายสายขยายขอบเขตออกไปเนื่องจากแรงกัดเซาะของน้ำทั้งที่เดิมเป็นแม่น้ำที่มีความกว้างไม่มากนัก ทำให้เห็นถึงความรุนแรงของอุทกภัยในครั้งนี้

bridgewashedaway

สะพานถูกทำลาย  (Image Credit : Google Earth)

houseswashedaway

แม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางทำลายบ้านเรือนประชาชน  (Image Credit : Google Earth)

ที่มา : Gearthblog