การ Mosaic ข้อมูล Dem

ถ้าใครเคยซื้อข้อมูล Dem รายละเอียด 5 เมตร จากกรมพัฒนาที่ดิน ก็จะรู้ว่า ข้อมูล Dem ที่ได้มาจะเป็นซีนเล็กๆ ต่อกันสนิทพอดี

ถ้าใช้ software พวก envi หรือ erdas mosaic ก็สามารถทำได้ แต่ในครั้งนี้จะนำเสนอด้วยคำสั่ง gdal_merge

คำสั่งง่ายๆ ในการใช้ gdal_merge คือ

gdal_merge -o output.tif input1.tif input2.tif input3.tif

input นี้สามารถใส่ต่อกันไปเรื่อยๆ ได้ แต่ถ้ามี input สัก 1 พันภาพ คงไม่สนุกแน่ที่จะมานั่งใส่ทีละภาพ

ขั้นแรกต้องไป list file ที่เราต้องการ merge เป็น txt file ก่อน โดยใช้คำสั่ง  สมตติ file เก็บที่ D:\image\

เปิด osgeo4w shell  แล้ว เปลี่ยน directory เป็น d:\image

1 (1)

จากนั้น พิมพ์คำสั่ง   dir /s /a /b *.img > list.txt  จะได้ text file ที่ชื่อ  list.txt

2

เราจะใช้ list.txt เป็น input ของ gdal_merge  โดยพิมพ์ดังนี้

gdal_merge -o output.tif –optfile list.txt

3

แล้วก็คอยดูผลลัพธ์ที่ได้ เรียบร้อย 200 ภาพไม่ถึง 2 นาทีเสร็จ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลภาพดาวเทียมได้

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =