ข้อสังเกตในงานแปลแหล่งน้ำ

ได้มีโอกาสไปออกสำรวจภาคสนามเพื่อไปตรวจสอบผลการแปลแหล่งน้ำทางการเกษตรจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งบางทีการแปลก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยากอะไร เห็นอะไรเป็นสีเขียวๆ เหลืองๆ ดำๆ ก็แปลเป็นแหล่งน้ำไป แต่ในสภาพพื้นที่จริงนั้นมีความหลากหลายและความไม่แน่ใจอะไรหลายอย่างที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้การแปลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมีความผิดพลาดได้ เช่น

พื้นที่นาเผา น้ำขังในนา เงาตึก ก็อาจจะแปลผิดเป็นแหล่งน้ำได้่ เพราะดูในภาพถ่ายเป็นสีดำเหมือนกัน

147_7

147_8

พื้นที่เพาะเลี้ยง เช่น นากุ้ง บ่อปลา หรือนาเกลือ เป็นแหล่งน้ำก็จริง แต่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้คือ การแปลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนั้นก็ไม่นับรวมไปด้วย

147_1

147_9

พื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียตามโรงงานต่างๆ เป็นแหล่งน้ำก็จริง แต่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้คือ การแปลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนั้นก็ไม่นับรวมไปด้วย

147_4

147_5

พืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำ เช่น จอก แหน สาหร่าย หญ้า ใบบัว ผักตบชวา ที่ลอยอยู่บนแหล่งน้ำ ถ้าไม่สังเกตและแปลตีความให้ดีก็จะดูกลายเป็นพืช และไม่ได้แปลเป็นแหล่งน้ำ ซึ่งควรจะต้องนับรวมและวาดขอบเขตเข้าไปด้วยเป็นแหล่งน้ำ

147_3

147_2

แนวต้นไม้ตามลำห้วยต่างๆ ดูเหมือนจะไม่ใช่แหล่งน้ำ แต่ในพื้นที่จริงต้นไม้เหล่านี้มักจะขึ้นตามสองข้างทางของลำห้วย เพียงแต่ว่าดูบนภาพถ่ายจะมองเห็นเป็นแนวต้นไม้คดโค้งไปมา ซึ่งควรจะต้องนับรวมและวาดขอบเขตเข้าไปเป็นแหล่งน้ำด้วย147_10

ดังนั้น งานแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายต่างๆ ประสบการณ์ของผู้แปลและคำนิยามการแปลที่ชัดเจน เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยทำให้การแปลมีคุณภาพและถูกต้องเพิ่มมากขึ้นครับ

ที่มา https://gi4u.wordpress.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 13 =