ดาวเทียม COSMO-Skymed ดาวเทียมระบบเรดาร์จากประเทศอิตาลี

cosmo-skymed satellite
ดาวเทียม COSMO-Skymed ที่มา : www.telespazio.it

ดาวเทียม COSMO-SkyMed (COnstellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation) เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร สร้างโดย Italian Ministry of Research และกระทรวงกลาโหม ประเทศอิตาลี ภายใต้การดำเนินการโดย Italian Space Agency (ASI) วัตถุประสงค์เพื่อภารกิจทั้งทางทหารและรับใช้สังคม

กลุ่มดาวเทียม COSMO-Skymed ประกอบไปด้วยดาวเทียมขนาดกลาง จำนวน 4 ดวง ซึ่งล้วนเป็นดาวเทียมในระบบเรดาร์ (synthetic aperture radar) ช่วงคลื่น X band และมีวงโคจรที่ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งทำให้ถ่ายภาพได้ทั่วโลกและทุกสภาพอากาศ ถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เนื่องจากมีแหล่งพลังงานที่เกิดจากการสร้างขึ้นของอุปกรณ์สำรวจในคลื่นไมโครเวฟบนตัวดาวเทียม โดยดาวเทียมจะส่งผ่านพลังงานไปยังพื้นที่เป้าหมายและบันทึกสัญญาณการกระจัดกระจายกลับ  โดยที่ผ่านมา สทอภ. เริ่มรับสัญญาณจากดาวเทียม COSMO-Skymed ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และมีสัญญาในการรับสัญญาณไปจนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานหลายด้านอาทิเช่น แผ่นดินไหว การจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติและแม้กระทั้งด้านการเกษตรและตรวจจับคราบน้ำมันในทะเล เป็นต้น

ดาวเทียม COSMO-Skymed

ดาวเทียม COSMO-Skymed มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์และโคจรผ่านขั่วโลกเหนือและขั่วโลกใต้ โคจร ด้วยความสูงประมาณ 620 กิโลเมตร ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โคจรกลับมาบันทึกภาพ ณ จุดเดิมทุกๆ 16 วัน ซึ่งแต่ละดวงก็จะมีวงโคจรของตัวเอง สามารถบันทึกภาพได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของดาวเทียม (ปกติแล้วดาวเทียมในระบบเรดาร์จะบันทึกได้เฉพาะฝั่งขวาเท่านั้น)

  • COSMO-Skymed 1 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรวันที่ 8 มิถุนายน 2550
  • COSMO-Skymed 2 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรวันที่ 9 ธันวาคม 2550
  • COSMO-Skymed 3 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรวันที่ 25 ตุลาคม 2551
  • COSMO-Skymed 4 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ดาวเทียม COSMO-Skymed ประกอบด้วย 3 เซนเซอร์หลักดังนี้ Spotlight (ให้ภาพรายละเอียดสูงแต่ครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างมาก) Stripmap (ให้ภาพรายละเอียดปานกลาง) และ  ScanSAR (ให้ภาพรายละเอียดต่ำแต่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง)

คุณลักษณะของเซนเซอร์ทั้ง 3 ของดาวเทียม COSMO-Skymed

ตารางคุณสมบัติของระบบบันทึกภาพทั้ง 3 ของดาวเทียม COSMO-Skymed

Spotlight

Stripmap

ScanSAR

HIMAGE

Ping Pong

Wide Region

Huge Region

Polarization

Single

Single

Dual

Single

Single

Swath width [kmxkm]

10X10

40X40

30X30

100X100

200X200

Accessible swath

~620 km

Geometric Resolution [m]

1

3

15

30

100

ตัวอย่างข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-Skymed บริเวณพื้นที่แปลงเกษตรกรรม
ที่มา : www.telespazio.com
ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-Skymed ที่มา : www.telespazio.com

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเทียม COSMO-Skymed

แหล่งอ้างอิง : www.cosmo-skymed.it / www.telespazio.com