ดาวเทียม KOMPSAT-5

KOMPSAT-5_Launch_web-610x457
ดาวเทียม KOMPSAT-5 ถูกยิงขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวด RS-20 ซึ่งปล่อยจากฐาน Yasny ใน Orenburg ของประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 18.39.13 (ตามเวลาท้องถิ่นของมอสโก) หรือ 14.39.13 (ตามเวลามาตรฐานโลก)
ดาวเทียมนี้ดำเนินการโดย Russian Strategic Rocket Forces ของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม ISC Kosmotras ซึ่งดาวเทียม KOMPSAT-5 ถูกส่งขึ้นไปสู่วงโคจรของโลก ห่างจากระดับพื้น 550 กิโลเมตร
ดาวเทียม KOMPSAT-5 ออกแบบและสร้างขึ้นโดยสถาบันวิจัยการบินและอวกาศเกาหลี (KARI) เป็นองค์กรวิจัยที่สนับสนุนโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในเมือง Daejeon
ดาวเทียม ประกอบด้วยโมดูลที่สามารถบรรทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งการบินและโมดูลแรงขับเคลื่อน (ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเชื้อเพลิงที่เป็นไฮดราซีนและไนโตรเจน) ซึ่งน้ำหนักบรรทุกหลักของดาวเทียมนำเอาปฏิบัติการ COSI ใน X-band และส่วนที่สองคือ AOPOD ซึ่งประกอบด้วยตัวรับสัญญาณคู่ความถี่ GPS และเลเซอร์สะท้อน
ดาวเทียม KOMPSAT-5 จะดำเนินการสังเกตซ้ำๆ ทุกสภาพอากาศของทุกวันและทุกคืนโดยเฉพาะคาบสมุทรเกาหลีเป็นเวลา 5 ปี หน้าที่หลักของดาวเทียมคือ การให้ภาพที่มีความละเอียดสูงระบบ SAR มีความละเอียดระดับ 1 เมตร มาตรฐานระบบ SAR จะให้ภาพที่มีความละเอียดอยู่ที่ระดับ 3 เมตร และระบบ SAR บันทึกภาพในแนวกว้างความละเอียดระดับ 20 เมตร
ดาวเทียม KOMPSAT-5 จะรวบรวมข้อมูลและส่งให้สถานีรับที่ภาคพื้นซึ่งตั้งอยู่ที่ Kari ในเมือง Daejeon เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถานีที่มีการประมวลผลภาพแบบระบบ SAR
ที่มา : http://spacefellowship.com/news/art34971/successful-launch-of-kompsat-5.html