landuse กับ landcover

ตามความเข้าใจของผมคำว่า landuse กับ landcover ฟังดูแล้วก็คล้ายๆ กัน แต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่แท้จริง เพราะถามความหมายจากหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้คำตอบที่ชัดเจน ที่จะทำให้แยกคำ 2 คำนี้ให้แตกต่างกันในระดับที่สามารถจดจำนำมาใช้งานได้ แต่สุดท้ายก็คิดเอาเองว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะ (ซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกต้องจริงๆหรือเปล่า รอผู้เชียวชาญชี้แนะอีกทีครับ)

ยกตัวอย่างเวลาเราทำการจำแนกรายละเอียดข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายจากดาวเทียม หลักๆ จะมีการจำแนก 2 อย่างคือ จำแนกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และจำแนกด้วยสายตา

การจำแนกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เครื่องแปลได้จะเป็น landcover (สิ่งปกคลุมดิน) เพราะดูจากค่า DN และค่าการสะท้อน เช่น แหล่งน้ำ พื้นดิน ที่ว่างเปล่า สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น เป็นสิ่งปกคลุมดินที่เห็นๆ กันอยู่ในพื้นที่จริงๆ ข้อมูลที่ได้จะละเอียดมากหรือมากเกินไป ทำให้ต้องมีกระบวนการปรับแก้หลังการจำแนกให้มีการเกาะกลุ่มมากขึ้นหรือกำหนดให้เป็น landuse (การใช้ประโยชน์ที่ดิน) ซึ่งการจำแนกด้วยสายตาจะนิยมจำแนกตาม landuse เป็นหลัก ที่มีความเข้าใจพื้นที่ได้ชัดเจนกว่า

เช่น landuse ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม อาจจะประกอบไปด้วย landcover หลายอย่าง ได้แก่ แหล่งน้ำ พื้นที่ว่างเปล่า สิ่งก่อสร้าง

landuse นิคมอุตสาหกรรม

pic11

landcover แหล่งน้ำ พื้นที่ว่างเปล่า สิ่งก่อสร้าง

pic22

หรือ landuse นาข้าว อาจจะประกอบไปด้วย landcover ได้แก่ แหล่งน้ำ พื้นที่น้ำขัง พื้นที่ทิ้งร้าง หน้าดินเปิด ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือ แหล่งน้ำ นาน้ำขัง นาทิ้งร้าง นาหลังเก็บเกี่ยว เป็นต้น

landuse นาข้าว

pic31

landcover แหล่งน้ำ พื้นที่น้ำขัง พื้นที่ทิ้งร้าง หน้าดินเปิด

pic41

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com