เจาะลึก Linear Contrast Stretch

ถ้าใครเคยทำงานด้าน Remote Sensing คงทราบนะครับว่า Enhanement หรือ Contrast Stretching  คืออะไร เอาไว้ทำอะไร คร่าวๆ นะครับ คือใช้สำหรับ ตอนเน้นรายละเอียดข้อมูลภาพครับ สมมติเมื่อเราได้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมมาแล้ว และลองเปิดด้วย software บางครั้งรายละเอียดของภาพจะไม่ชัดเจน ไม่สามารถแยกความแตกต่างของลักษณะพื้นที่ได้ เราต้องทำการเน้นรายละเอียดจุดภาพในภาพ เพื่อให้สามารถแยกความแตกต่าง ได้โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในรูปสูตรคณิตศาสตร์ ดังนี้

DN out = f (DN in)  ; ซึ่ง f คือ function ในการแปลง อาจจะเป็นได้ทั้ง แบบ linear หรือ non-linear ก็ได้

ดูตัวอย่าง ภาพที่ผ่านการเน้นรายละเอียด

0

ภาพต้นฉบับ

1

ภาพที่ผ่านการเน้นรายละเอียดแล้ว

ดู histogram ของภาพนะครับ

3

ผมตัดภาพมาบางส่วนเพื่อใช้อธิบายนะครับ โดยค่า DN ของภาพต่ำสุด คือ 3 สูงสุด คือ 109

เราต้องทำการแปลงค่า DN ตั้งแต่ 3-109 > 0-255

function ที่เราจะใช้แปลงก็คือ function  Linear โดยที่ สูตรคือ

4

การคำนวณนะครับ

สมมติ ค่า DN เก่า คือ 20 ค่า DN ใหม่เท่ากับเท่าไหร่

แทนค่าในสูตร

DN out  =   (20-3 ) / (109-3) x  2^8-1

=  (17 / 106 )x 255

=  40.89

ปัดเศษ = 41

ค่า DN ใหม่คือ 41 ครับ

มีอีกเรื่องคือ Stretching Ratio

หาได้จาก

5

= 255 / (109-3)   = 255/106   = 2.41     ; ratio ยิ่งมาก ก็คือ DN ของภาพใหม่ก็จะเปลี่ยนแปลงมาก

โดยรูปจะถูกขยายในสัดส่วนเท่าๆ กัน ดังรูป

6
ที่มา : http://hosting.soonet.ca/eliris/remotesensing/bl130lec10.html

ซึ่งการใช้การเน้นข้อมูลแบบไหนขึ้นกับลักษณะข้อมูลนะครับ ต้องเอาไปทดลองใช้ดู

 

ที่มา : geo2ass.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − fourteen =