การทำภาพ Pan-Sharpened

การทำภาพ pan-sharpened เพื่อต้องการให้ได้ภาพที่มีความคมชัดของรายละเอียดจุดภาพ (Resolution) และเป็นภาพสี การทำภาพแบบนี้นิยมใช้กับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงที่มีระบบการบันทึกภาพขาวดำ (Panchromatic) และภาพสี (Multispectral) พร้อมกัน เช่น ดาวเทียม IKONOS QuickBird WorldView และ GeoEye หรือจะเป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดปานกลางก็ได้ เช่น Landsat SPOT หรือ THEOS

pan
Panchromatic
multi
Multispectral

 

ps
Pan-Sharpened

 

เอกสารการทำภาพ Pan-Sharpened

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + fifteen =