Part I-Orthorectification Geoeye with PCI Geomatica

การทำภาพ Orthorectification ดาวเทียม Geoeye-1

ปัจุบันดาวเทียมรายละเอียดสูงส่วนใหญ่ โดน Digitalglobe ซื้อเหมารวมกลายเป็นค่ายเดียวกันหมดแล้ว ทั้ง Worldview, Quickbird, Ikonos, Geoeye  คงเป็นตามกระแสหลักคือสร้างเป็นกลุ่มดาวเทียม Satellite Constellation ต่างกันที่ของค่ายอื่นๆ เค้าสร้างทีละหลายดวงแล้วส่งขึ้นไปพร้อมกัน แต่ DG ใช้ทางลัดคือซื้อมันซะเลย ซึ่งมีข้อดีในการได้มาซึ่งข้อมูลที่รวดเร็ว แต่ก็ทำให้ format ของข้อมูลภาพดาวเทียมแต่ละดวงแตกต่างกัน แต่ขั้นตอนวิธีการทำ ortho ก็จะคล้ายกัน อาจจะงงบ้างตอนเริ่มนำเข้าข้อมูลซึ่งผมจะทะยอยเขียนขั้นตอนการทำภาพ Ortho ของดาวเทียมแต่ละดวงละกัน

ก่อนหน้านี้ ผมได้เคยเขียนบทความ Orthorectification Geoeye with RPC มาแล้ว ด้วย LPS ซึ่งในบทความก่อนหน้าผมได้เน้นไปที่ format ก่อนและหลังจาก Geoeye มาอยู่ใต้ร่มเงา DG

ส่วนในครั้งนี้ผมจะเน้นที่ความหลากหลายของ format ของแต่ละดาวเทียมเมื่อมาอยู่ใต้ร่มเงา DG ซึ่งผมจะเขียนเป็นตอนต่อเนื่องกัน

เรามาเริ่มกันที่ Geoeye ก่อน ข้อมูลที่ต้องมีก่อนการทำภาพแบบ Ortho

อันดับแรกก็ต้องมีข้อมูลภาพดาวเทียม level 1 หรือ แบบ geo หรือ แบบอะไรก็แล้วแต่ ที่มีค่า rpc หรือ ค่า sensor model มาพร้อมกับภาพด้วย ต่อมา

2 ข้อมูล DEM บริเวณเดียวกัน ( ยิ่ง DEM มีความถูกต้องเท่าไหร่ผลลัพธ์ภาพ Ortho ที่ออกมาก็จะดีด้วย)

3. จุด GCP หรือ ภาพอ้างอิง เพื่อความถูกต้องเชิงตำแหน่ง อาจจะไม่ใช้ GCP ก็ได้ แต่ความถูกต้องเชิงตำแหน่งก็จะน้อยลงตามสเปคดาวเทียม ของ  geoeye GSD 50 ซม. จะอยู่ที่ 5 เมตร (CE90)  หรือ 3 เมตร (RMSE)

มาดูรูปแบบของข้อมูลดาวเทียม Geoeye กันเมื่อได้รับข้อมูลมาจะมีลักษณะ folder ดังนี้

1

คร่าวๆ นะครับ จะมีข้อมูล  folder ภาพ Multispectral folder ภาพ panchromatic และ folder shapefile

File license และ metadata ของภาพ

เมื่อเข้ามาดูที่ folder ภาพ Multispectral เรียกย่อ MS ละกันนะครับจะมีข้อมูลที่สำคัญคือ ตัวภาพ นามสกุล tif และ ค่า rpc (file นามสกุล .rpb) ที่จะนำมาใช้ทำภาพ ortho  folder PAN ก็เช่นเดียวกันครับ

2 3

ครั้งนี้ผมจะใช้ software PCI Geomatica 2013 นะครับ

มาเริ่มต้นกันครับ

1 เปิด module Ortho Engine > จะได้หน้าต่าง Ortho Engine ขึ้นมา เลือก File > New

  • ตั้งชื่อ project
  • ที่ Math Modelling เลือก Optical Satellite Modelling ที่ option เลือก Rational function

ตามภาพ   > OK

4

 

  • ต่อมาเป็นการตั้งค่าระบบพิกัดและ pixel size เลือกตามภาพ ซึ่งระบบพิกัดแล้วแต่พื้นที่ ด้วยนะครับ ของผม UTM zone 47 N

5

  • ต่อมาถึงขั้นตอนการนำเข้าภาพ ซึ่งถึงตรงนี้จะมีการพิเศษคือเราต้องทำการ Pansharp ภาพก่อน เนื่องจากที่เราได้มาเป็นแบบแยก ภาพ MS และ ภาพ PAN โดยไปที่ > Utilities > merge/Pansharp Multispectral Image ให้เลือกภาพ MS จาก folder MS และภาพ PAN จาก Folder PAN  ที่เป็นนามสกุล TIF แล้วตั้งชื่อ ภาพ > Pansharp  รอจนเสร็จ software จะถามว่าจะให้ add ภาพเข้า project ไหม ตอบ YES แล้วปิดหน้าต่างไป software จะสร้างภาพ นามสกุล PIX ตามที่เราตั้งชื่อไว้ และ file  RPC ชื่อเดียวกันมาให้

 

  • 60

6

  • ต่อมาเป็นการวางจุด GCP ซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียด เพราะคาดว่าคนที่จะทำ Ortho คงมีพื้นฐานเรื่องวางจุด GCP แล้ว โดยไปที่ GCP/TP Collection หากไม่มีจุด GCP ข้ามขั้นตอนนี้ไป จะใช้ เฉพาะ ค่า RPC อย่างเดียวก็ได้ ความถูกต้องก็จะน้อยลงตามที่ได้กล่าวข้างต้น
  • เมื่อวาง GCP แล้วถึงขั้นตอนการทำภาพ Ortho ไปที่ Ortho Generation > Schedule ortho generation

7

8

เลือกภาพ ในช่อง Available Images ไปใส่ในช่อง Images to process เลือกที่อยู่ ข้อมูล DEM  ตั้งชื่อภาพ Ortho ค่าพิกัดจะขึ้นให้แบบ Auto สามารถกำหนดค่าหากไม่ต้องการภาพทั้งหมด เลือกตามภาพ เมื่อเสร็จแล้ว click > Generate Orthos เป็นอันเสร็จกระบวนการ

สรุป จริงๆแล้ว main concept ของบทความนี้จะอยู่ที่ความหลากหลายของ format ของข้อมูลก่อนที่จะนำเข้าภาพที่ได้มาที่จะนำมาทำ Ortho มากกว่า ส่วนขั้นตอนอื่นๆ นี้ เมื่อนำภาพเข้าproject ได้ก็จะเหมือนกัน

ที่มา : https://geo2ass.wordpress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =