การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยเวคเตอร์ในโปรแกรม ENVI

1. เปิดข้อมูลภาพถ่ายตามปกติ
File — Open Image File — เลือกภาพ — จะปรากฏหน้าต่าง Available Bands List — เลือก RGB Color — Load RGB

11

2. เปิดเวคเตอร์ที่จะใช้ตัดภาพ
Overlay — Vectors — จะปรากฏหน้าต่าง Vector Parameters — File — Open Vector File — เลือกไฟล์เวคเตอร์ — จะปรากฏหน้าต่าง Import Vector Files Parameters จะทำการแปลงไฟล์ไปเป็น *.evf — OK

21

3. ที่หน้าต่าง Vector Parameters — File — Export Active Layer to ROIs — เลือก Convert all records of an EVF layer to one ROI — OK

31

4. ไปที่หน้าต่าง Scroll — คลิกขวาบนภาพ — ROI Tool — จะปรากฏหน้าต่าง ROI Tool — File — Subset Data via ROIs — เลือกภาพที่จะตัด — OK

41

5. หน้าต่าง Spatial Subset via ROI Parameter — เลือก Active ROIs — กดปุ่มลูกศรที่ Mask pixels outside of ROI เป็น Yes —กำหนดค่า Mask Backgroud Value เป็น 0 — กดปุ่ม Choose — เลือกที่จัดเก็บและตั้งชื่อภาพที่กำลังจะตัด — OK

51

61

71

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com