การกำหนดเงื่อนไขการค้นหาบน window explorer

มีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายโฟลเดอร์ (ในตัวอย่างประมาณ 22 โฟลเดอร์) ซึ่งแต่ละโฟลเดอร์ก็มีข้อมูล 8 ไฟล์146_1

ไฟล์ที่ต้องการในแต่ละโฟลเดอร์ คือ *.tif และ *.ovr โดยไม่ต้องการ ไฟล์ที่มีชื่อ browse และ udm อยู่ด้วย ซึ่งไฟล์ทั้งหมดตามเงื่อนไขนี้จะเลือกก๊อปปี้ไปไว้รวมอยู่ที่โฟลเดอร์เดียวกัน

การจะเปิดทีละโฟลเดอร์และเลือกแต่ละไฟล์เพื่อก๊อปปี้นั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่ก็คงจะไม่ดีนักหากโฟลเดอร์ที่ต้องการก๊อปปี้นั้นมีหลายพันโฟลเดอร์ นอกจากนั้นวิธีการค้นหาแบบปกติก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไร ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์คำค้นหาเป็น

*.tif

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มี *.ovr และมีชื่อ browse กับ udm ติดมาด้วย

146_2

ให้ทำการเพิ่มเงื่อนไขใส่เข้าไป คือ ให้เลือกไฟล์ที่มีนามสกุล ovr ด้วย

*.tif OR *.ovr

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ยังมีชื่อ browse กับ udm ติดมาด้วย

146_3

ให้ทำการเพิ่มเงื่อนไขใส่เข้าไปอีก คือ ไม่เอาไฟล์ที่มีคำว่า browse และ udm

*.tif OR *.tif.ovr OR *.tif.aux.xml NOT browse NOT udm

จะผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่ต้องการ คือ ไฟล์นามสกุล tif และ ovr ซึ่งไม่มีชื่อ browse และ udm

146_4

ยังมีคำสั่งอีกหลายคำที่สามารถใช้ช่วยในการค้นหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตามเว็บที่อ้างอิงข้างล่าง

อ้างอิง : http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/advanced-tips-for-searching-in-windows

ลองนำไปประยุกต์ใช้กับไฟล์หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ครับ

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =