แนะนำ software ArcBruTile สำหรับ add map server layer

ใช้สำหรับ add map layer จากค่ายต่างๆ ปัจจุบัน version 0.4 รองรับ Arcmap 10.1 ถ้าใช้กับ 10.2 จะใช้ได้เฉพาะ OpenStreetMap

download ได้ที่ http://arcbrutile.codeplex.com/

arcbrutile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =