การแก้ไขปัญหา นำเข้า Shapefile ผ่าน PostGIS Loader ไม่ได้ (ตอนที่ 1)

โปรแกรม PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลฟรีรหัสเปิดที่มี Plugin สำหรับการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ คือ PostGIS ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้เป็น เวอร์ชั่น 9.2.13 และ 2.18 ตามลำดับ ติดตั้งบน Window 8.1 64 bit ได้ ในส่วนของ PostGIS สามารถติดตั้งผ่าน Stack Builder หลัง Install PostgreSQL เสร็จแล้ว

150_5

ปัญหาที่เจอมาหลายครั้ง ทั้งตัวเองและเพื่อนๆ ก็คือ จะนำเข้า Shapefile ผ่าน PostGIS ไม่ได้ ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากมาย แต่งานทางด้านฐานข้อมูล การทำ Web Service ร่วมกับ API ต่างๆ ถ้านานๆ มาทำหรือแก้ไขทีก็ลืมกันได้เหมือนกัน ต้องอาศัยการจดบันทึกไว้ สำหรับคนที่ทำงานด้านนี้เป็นประจำอยู่่แล้วก็ทำได้สบายมาก

ปัญหาก็คือ เวลานำเข้า Shapefile ไปแล้วโปรแกรมจะแจ้ง Error ขึ้นมา

150_1

วิธีการแก้ไข มี 2 อย่างง่ายๆ คือ

1. ชื่อ Shapefile ที่นำเข้าจะต้องไม่เป็น ภาษาไทย

150_21

2. กำหนดการ Encoding ไปเป็น Windows-874

150_3

ถ้าจะให้ดี ที่ SRID ก็ใส่เป็นรหัสของ EPSG ด้วย เช่่น

Lat/Long WGS 1984 คือ 4326

UTM WGS 1984 Zone 47N คือ 32647

150_4

ทีนี้ก็จะนำเข้า Shapefile ได้แล้วครับ150_6

150_7

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =