13 โปรแกรมฟรี สำหรับงานทางด้าน GIS

1. QGIS (Quantum GIS)

ด้วยศักยภาพที่ทัดเทียม ArcGIS จึงทำให้ QGIS และด้วยจุดเด่นที่มี plugins ให้ดาว์นโหลดไปใช้งานได้หลากหลาย จึงทำให้เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง (ดาวน์โหลดปลั๊กอินเพิ่มเติมได้ที่ https://plugins.qgis.org/)

2. Whitebox GAT

Whitebox GAT (Geospatial Analysis Toolbox) เปิดตัวเมื่อปี 2009 มีความโด่ดเด่นทางการวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยาและข้อมูล LiDAR  มีคำสั่งพื้นฐานมากถึง 410 คำสั่งอาทิเช่น clip, convert, analyze, manage, buffer and extract geospatial information. รายละเอียดเพิ่มเติม https://whiteboxgeospatial.wordpress.com/

3. SAGA GIS

SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) จุดเด่นคือการวิเคราะห์ทางด้าน terrain analysis อาทิเช่น hillshading, watershed extraction and visibility analysis.

4. GRASS GIS

GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System) พัฒนาโดย US Army Corps of Engineers สำหรับเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดการที่ดินและการวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษา และภาครัฐหลายๆแห่ง อาทิเช่น NASA, NOAA, USDA and USGS เลือกใช้ GRASS GIS เนื่องจากการออกแบบให้ใช้งานง่ายและมีความน่าเชื่อถือ

ความสามารถในการวิเคราะห์อาทิเช่น image processing, digital terrain manipulation และ statistics.

5. gVSIG

gvSIG ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2004 ในฐานะ open source GIS software ที่พัฒนาโดยประเทศสเปน จุดเด่นของ gVSIG คือการวิเคราะห์ทางด้าน 3D ซึ่งถือว่าเหนือกว่า QGIS และอาจจะเหนือกว่า open source GIS software อื่นๆ

นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูล GIS สู่สมาร์ทโฟนของท่านได้และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GPS อีกด้วยซึ่งเหมาะสำหรับงานภาคสนามเป็นอย่างยิ่ง

6. MapWindow

เปิดตัวในปี 2000 แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็น open source  ในปี 2004 ด้วยนโยบายเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึง source code อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์พื้นที่รับน้ำได้ด้วยเครื่องมือ TauDEM

7. ILWIS

ILWIS (Integrated Land and Water Information Management) เป็นโปรแกรมที่หลายๆคนชื่นชอบเนื่องจากความสามารถที่หลากหลาย ทางด้าน GIS เช่น digitizing, editing, displaying geographic data เป็นต้น ทางด้าน RS เช่น image classification, enhancements and spectral band manipulation

8. GeoDa

GeoDa เป็นโปรแกรมที่ส่วนมากแล้วจะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นงานวิเคราะห์ทางด้านพื้นที่ ด้วยการใช้งานที่ง่าย โดยฟังก์ชั่นหลักของโปรแกรมนี้คือ geostatistics

9. uDig

uDIG เป็นตัวย่อที่ย่อมาจากข้อดีของโปรแกรม Free GIS software ดังนี้

u มาจาก user-friendly interface

D มาจาก desktop (Windows, Mac or Linux). หมายความว่าเราสามารถรัน uDIG บน MAC ได้เช่นกัน

I มาจาก internet oriented consuming standard (WMS, WFS or WPS) รองรับมาตราฐานงานด้าน Internet GIS

G มาจาก GIS-ready for complex analytical capabilities

10. OpenJump

11. Diva GIS

12. FalconView

13. OrbisGIS

ที่มา http://gisgeography.com/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN