การใส่ค่าระบบพิกัดให้ข้อมูลภาพถ่ายฯ แบบอัตโนมัติ

ต่อเนื่องจากเรื่องก่อนหน้านี้ ที่ทำการยกเลิกระบบพิกัด (ผิด) ให้ข้อมูลภาพถ่ายฯ ตอนนี้อยากจะกำหนดระบบพิกัด (ถูกต้อง) ให้ข้อมูลภาพถ่ายฯ บ้าง แต่ข้อมูลมีเป็นปริมาณมากจะมาทำทีละภาพก็ไม่ไหว ช้าไป ก็ใช้Iterator เช่นเคย ใน Model Builder

1. สร้าง Model Builder ใน ArcGIS และเลือก Iterators –> Rasters

Iterator

2. กำหนดโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลภาพถ่ายฯ

Folder

3. ใช้คำสั่ง Define Projection

Define Projection

4. กำหนดระบบพิกัดที่ถูกต้อง

Define Projection

5. สั่ง Run และรอจนกว่าจะเสร็จ

Run

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN