การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยโปรแกรม Universal Maps Downloader

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Universal Maps Downloader ซึ่งเป็นแบบ Trial จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ทุกค่าย แต่จะจำกัดระดับการดาวน์โหลดที่การ Zoom Level 12 (Resolution ประมาณ 30 เมตร) ถ้าต้องการดาวน์โหลดที่การ Zoom Level สูงกว่านั้น เช่น Level 18 (Resolution ประมาณ 0.5 เมตร) Level 20 (สูงสุด) (Resolution ประมาณ 0.1 เมตร) ต้องซื้อในราคา $60 ตัวโปรแกรมจะมีการอัพเดตเวอร์ชั่นอยู่ตลอดเวลา

2. การใช้งานง่ายมาก

123_1

2.1 กำหนดชื่องานดาวน์โหลด

2.2 เลือกค่ายและข้อมูลที่จะดาวน์โหลด

123_2

2.3 เลือกระดับการดาวน์โหลด

2.4 พิมพ์ค่าพิกัดของพื้นที่ที่ต้องการดาวน์โหลด

2.5 เลือกที่จัดเก็บภาพที่ดาวน์โหลด

3. หลังจากดาวน์โหลดภาพ (ที่เป็นชิ้นๆ) ได้แล้ว จะต้องทำการต่อภาพ (ใช้เป็นชิ้นเดียว) โดยใช้คำสั่ง Map Combiner

123_3

 

4. นำข้อมูลภาพ (*.bmp) ไปใช้งานได้

123_4

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN