การสร้างและลบ Donut Holes ใน ArcGIS

การ Digitize ข้อมูลเวคเตอร์ บางครั้งก็สร้างความหงุดหงิดใจให้กับผู้ทำงาน ยกตัวอย่างการสร้างและลบช่องว่างใน Polygon บางทีก็เหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง วันนี้เลยมานำเสนอวิธีการที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ คน

ช่องว่างใน Polygon หรือที่เรียกว่า Donut Holes

1

 

การสร้าง Donut

1. ปิดชั้นข้อมูลอื่นๆ ก่อน และ Start Editing

2. Select Polygon ที่ต้องการจะสร้าง Donut

 

2

3. วาด Polygon ใหม่ (Donut ที่จะได้)

 

3

4. เลือก Editor –> Clip –> Discard..

 

41

5. กดปุ่ม Delete ก็จะได้ Donut Holes ตามต้องการ

 

5

6. Save และ Stop Editing

การลบ Donut

1. Start Editing และเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการก่อน

2. Select Polygon ที่ต้องการจะลบ Donut

3. เลือก Edit Vertices

6

 

4. เลือก Donut Holes ที่ต้องการจะลบ –> คลิกขวา Part –> Delete

 

7

5. Donut Holes ก็จะหายไป

8

 

6. Save และ Stop Editing

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN