การแสดงรายละเอียดข้อมูล ด้วย HTML Popup

ปกติเคยใช้แต่ identify และ hyperlink วันนี้เลยมาแนะนำ html popup ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูล

1. ตัวอย่างการใช้งาน

81

2. การแสดงรูปภาพ

71

3. การกำหนดหัวข้อของ Popup

42

4. เลือกฟิลด์ที่จะแสดง
การแสดงชื่อหัวข้อฟิลด์ สามารถตั้งชื่อให้เป็นภาษาไทยได้ที่ Alias

51

5. เลือกแสดงแบบ html popup

62

ที่มา : gi4u.wordpress.com

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN