การประเมินจำนวนแผ่นกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์แผนที่ในมาตราส่วนต่างๆ

มีคนมาถามว่าต้องการพิมพ์แผนที่ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ตามแนวเส้นถนนสายหลักจาก จ.สระบุรี ไปยัง จ.นครราชสีมา ในมาตราส่วน 1:10,000 จะต้องใช้กระดาษขนาด A0 จำนวนกี่แผ่น จริงๆ แล้วคงมีวิธีการคำนวณหลายสูตรที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ แต่ผมก็เลือกใช้วิธีที่ถนัดซึ่งคิดว่าง่าย โดยใช้ Layout View และ Create Fishnet ใน ArcMap ช่วยตอบคำถามนี้

pic13

วิธีการก็คือ

1. เปิดโปรแกรม ArcMap

2. กำหนดขนาดกระดาษเป็น A0 แบบแนวนอน ที่ File — Page and Print Setup…

pic22

3. ไปที่ Layout View และขยายกรอบแผนที่ให้เกือบเต็มพื้นที่กระดาษ สำหรับพิมพ์ทั้งหมด โดยกะประมาณให้เหลือระยะจากขอบซ้าย บน และขวา สำหรับใส่ตัวเลขของระบบพิกัด และเหลือระยะจากขอบล่าง สำหรับใส่คำอธิบายแผนที่

pic34

4. พิมพ์มาตราส่วน 1:10,000 และวัดระยะทางในกรอบแผนที่ กว้าง x ยาว ประมาณ 11,000 x 7,000 เมตร เพื่อที่จะนำค่าตัวเลขนี้ไปใช้สร้างกรอบแผนที่ในคำสั่ง Create Fishnet ซึ่งจะได้จำนวนแผ่นกระดาษตามต้องการ

5. ไปที่ Search หรือ ArcToolbox Window เลือกคำสั่ง Create Fishnet และกำหนดค่าต่างๆ

pic42

6. ผลลัพธ์ที่ได้

pic51

7. ใช้ Select By Location ก็จะได้จำนวนแผ่นกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์แผนที่ขนาด A0 มาตราส่วน 1:10,000 ตามแนวเส้นถนนสายหลักจาก จ.สระบุรี ไปยัง จ.นครราชสีมา ประมาณ 17 แผ่น

pic6

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN