การแปลง ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ แบบคาราโอเกะ

หลายคนคงรู้จักโปรแกรมแปลงภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษแบบคาราโอเกะที่ชื่อ Thai Romanization ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนอินเตอร์เน็ตและใช้งานง่ายมากๆ โปรแกรมนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2546-2547

pic11

การใช้งานโปรแกรมก็เพียงแค่พิมพ์ภาษาไทยลงไปที่ช่องข้อความด้านบน โปรแกรมก็จะแปลงเป็นภาษาอังกฤษแบบคาราโอเกะให้อัตโนมัติแบบ Real Time แต่ถ้าผมมีข้อความประมาณ 100 ข้อความที่จะต้องแปลง ผมก็ต้องพิมพ์ไปทีละข้อความจนครบทั้งหมด ซึ่งก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีแน่ๆ เพราะว่าผมมีข้อมูล Shapefile ที่มีชื่อของตำบลและแขวงในหลายจังหวัดอยู่แล้วแต่มีเฉพาะภาษาไทยและจะต้องแปลงเป็นภาษาคาราโอเกะเพิ่มเติม โดยข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บไว้แล้วในตารางคำอธิบาย (Attribute Data) วิธีการแก้ไขปัญหาของผมคือ

1. เปิดไฟล์ *.dbf ใน MS Excel เลือกลบฟิลด์หรือคอลัมน์อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ออกไป และเรียงลำดับของข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยก็ได้

pic61

2. บันทึกไฟล์ใหม่เป็น *.txt

pic7

3. นำไฟล์ *.txt ไปเปิดในโปรแกรม Thai Romanization

pic1_1

4. โปรแกรมจะสร้างไฟล์ *.txt ใหม่ ที่ได้รับการแปลงภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่เก็บบันทึกไฟล์

5. เปิดไฟล์ *.txt จากข้อที่ 4 และเลือกก๊อปปี้ข้อความทั้งหมด

pic41

6. เปิด Shapefile ที่ต้องการเพิ่มภาษาคาราโอเกะ โดยโปรแกรม ArcGIS — สร้างฟิลด์ขึ้นมาใหม่ — เลือก Start Editing — ทำการเรียงลำดับของข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย ให้เหมือนในข้อที่ 1

7. เลือก Cell แรกของฟิลด์ ที่ต้องการจะใส่ภาษาคาราโอเกะ และเลือกวางข้อมูลจากข้อที่ 5 — Save และ Stop Editing ก็จะได้ข้อมูลตามต้องการ

pic51แหล่งที่มา : https://gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN