การสร้าง polygon จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

ปกติการสร้าง Polygon ให้ได้ขอบเขตตามเนื้อภาพของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จะใช้วิธีการเปิดข้อมูลภาพฯ ขึ้นมาและทำการ Digitize ข้อมูล ซึ่งก็ไม่ได้ยากและง่ายมากนักที่จะได้ข้อมูล Polygon ที่ตรงตามเนื้อภาพจริงๆ เพราะต้องขึ้นอยู่กับระดับการ Zoom ภาพในขณะที่จะวาด หาก Zoom น้อยไปขอบเขตภาพที่ได้ก็จะหยาบ หาก Zoom มากไปก็จะทำให้เสียเวลามาก การสร้างขอบเขตตามเนื้อภาพในที่นี้ ผมหมายถึงเนื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจริงๆ ที่ไม่ใช่กรอบภาพที่เป็นเนื้อภาพรวมกับพื้นที่สีดำ นอกจากนั้นยังเป็นเนื้อภาพที่ไม่ใช่เนื้อภาพปกติของข้อมูลภาพถ่ายฯ ที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบเอียงๆ แต่เป็นเนื้อภาพแบบรูปหลายเหลี่ยม

1

ในที่นี้ผมจะใช้คำสั่ง Set Null และ Raster to Polygon ใน ArcGIS ซึ่งจะช่วยทำให้ประหยัดเวลาของการ Digitize ได้ วิธีการมีดังนี้

1. เปิดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่ต้องการสร้างขอบเขต Polygon

2. ใช้ ArcToolBox ที่ชื่อ Set Null และใส่ค่าตัวแปรต่างๆ

2

3. ผลลัพธ์ของเนื้อภาพที่ได้เป็น Raster

3

4. ใช้ ArcToolBox ที่ชื่อ Raster to Polygon และใส่ค่าตัวแปรต่างๆ

4

5. ผลลัพธ์ของเนื้อภาพที่เป็น Polygon

5

แหล่งที่มา : https://gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN