การแก้ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยจาก ArcMap บน Google Earth

การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นไปแสดงบน Google Earth ไม่ใช่เรื่องยาก มีหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะ Export ไฟล์นามสกุลต่างๆ ไปเป็น KML หรือ KMZ โดยส่วนตัวแล้วใช้อยู่ 2 โปรแกรม คือ QGIS และ ArcMap ซึ่งโปรแกรม QGIS นั้นสามารถแปลง Shape File ไปเป็น KML ได้ทันทีและไม่มีปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาไทย เพียงแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอในส่วนของตาราง จะไม่สวยงามเหมือนกับการแปลง Shape File ไปเป็น KMZ บน ArcMap แต่การมีรูปแบบตารางที่สวยงามก็ทำให้ไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ถูกต้อง ซึ่งแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อๆ กัน

14-6-2555-14-12-18

บังเอิญมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ESRI มาดูเครื่องให้ที่ทำงาน เลยสอบถามและได้วิธีการแก้ไขมาดังนี้

1. ทำการแปลง Shape File ไปเป็น KMZ แบบปกติ โดยฟังก์ชั่น Layer to KML (แต่โปรแกรมบันทึกเป็น KMZ แล้วทำไม ไม่เขียนว่า Layer to KMZ)

2. ไฟล์ KMZ ที่ได้นำมาแตกไฟล์เป็น KML โดยโปรแกรม 7-Zip (ลองใช้โปรแกรม WinZip, WinRar, หรือเปลี่ยนนามสกุลแล้วไม่ได้)

14-6-2555-14-13-24

3. เปิดไฟล์ KML ด้วยโปรแกรมอ่าน Text ทั่วไป ในที่นี้ใช้ Edit Plus

4. แทนที่ชื่อฟอนต์ Arial, Verdana ทั้งหมดในไฟล์ด้วยชื่อฟอนต์ที่อ่านภาษาไทยได้ ในที่นี้เลือกใช้ AngsanaUPC, Tahoma

14-6-2555-14-23-12

5. Save ทับไฟล์เดิมและนำไปเปิดบน Google Earth ก็จะแสดงฟอนต์ภาษาไทยได้ปกติ

14-6-2555-14-10-38

แหล่งที่มา : https://gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN