เปลี่ยน Google Drive เป็น Web Hosting

ครั้งนี้จะมาแนะนำการทำ Google Drive ให้เป็น Web Hosting เพื่อทดลอง ทำ web แบบง่าย

ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมค่อนข้างใหม่มากๆ กับการเขียน website ก็กำลังพยายามเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น

มาถึงก็เจอยุคของ HTML 5 และ CSS3 แล้วแต่ผมไม่สับสนระหว่าง HTML 4 กับ HTML 5 หรอก เพราะ HTML 4 ผมไม่รู้เรื่องเลย 555

วิธีการก็คือ อันดับแรก ต้องมี Google Account  ใครไม่มีก็ไปสมัครซะ

file ที่รองรับ html, file ภาพ , CSS, javascript, หรือ client-side script นั่นแสดงว่าเราจะ public website ที่เป็นแบบ static ได้เท่านั้น

อันดับแรกก็เขียน html  CSS และ ภาพที่ใช้ Upload ไปไว้บน Google drive

23

อาจจะตั้งชื่อ Folder ว่า Public ก็ได้ แล้วทำให้ folder นี้ share โดย Click ขวา

31

เลือก share หรือแบ่งปัน เปลี่ยน สถานะเป็น สถานะทางเว๊บ (ภาษาอังกฤษ ไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไร ไปหาเอาเองนะครับ) เสร็จแล้วบันทึกซะ

4

เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ

แล้ววิธีการเปิดดู Website ที่เราสร้างละทำยังไง

ให้เราใช้ link     https://googledrive.com/host/ นำหน้าตัวอักษรตัวเลขแปลกๆ มากมาย เช่น

https://googledrive.com/host/0B89NXH7oJmVVUW9Ld0pzS1E1SWc

“0B89NXH7oJmVVUW9Ld0pzS1E1SWc” เอามากจากไหน คือตอนที่เราเลือกคลิ๊กขวา share ทีj file html จะเห็น link ที่จะแบ่งปันตามรูป

52

ตรง link ที่จะแบ่งปันจะมี ตัวเลขตัวอักษรอยู่ เอา ตัวเลขหรือตัวอักษมาต่อท้าย https://googledrive.com/host/ซะ

ถ้าใคร upload ชื่อ file html เป็นชื่อ index.html แล้ว ถ้าเรียกจะแสดงผลเป็นหน้า website ได้เลย แต่ถ้าไม่ได้ตั้งชื่อ index.html

ก็ต้องระบุชื่อ file ด้วย เช่น https://googledrive.com/host/0B89NXH7oJmVVUW9Ld0pzS1E1SWc/test.html เป็นต้น

ส่วนการ link file html กับ CSS ใน html ถ้าใครเขียน CSS แบบ external จะมีบรรทัดนี้อยู่

<link href= ” https://googledrive.com/host/0B89NXH7oJmVVTEV2MDFqSUw0QTQ ” rel=”stylesheet” type=”text/css”>

ตรง href =”XXX” ให้ใส่ link ของ CSS เช่นเดียวกับตอนที่ดู link html

link ภาพก็เช่นเดียวกัน ให้ใช้ https://googledrive.com/host/ นำหน้า

เสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้ Website ที่ผมทดลองทำ

https://googledrive.com/host/0B89NXH7oJmVVUW9Ld0pzS1E1SWc

ลองทำดูครับ ไม่ยาก ผมพึ่งเริ่มต้น ยังทำได้เลย

*** เคล็ดลับ***

1. เวลา upload file ถ้า website ใครมีภาพ ให้ upload ขึ้นไปก่อน แล้วเอา link มาใส่่ใน html หรือ css

2. เขียน css แบบ internal style sheet และ แบบ inline style สะดวกกว่า หาก website ไม่ใหญ่

อ้างอิง https://googledrive.com/host/A1B2C3D4E5F6G7H8J9 

ที่มา : https://geo2ass.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN